Sporters veiliger op de fiets naar hun wedstrijd

06-10-2021 12:42

Sporters veiliger op de fiets naar hun wedstrijd

ASSENDELFT - Het is sporters al langere tijd een doorn in het oog. De sportievelingen willen graag per fiets naar hun sportaccommodatie reizen, maar treffen het niet qua veiligheid. Het gaat daarbij om de sporters die het complex van SVA en De Omzoom (Cromtigers, Furore en Lycurgus) als eindbestemming kennen. Daar lijkt nu verandering in te komen met de aanleg van een fietspad langs de watergang De Kaaik tot aan de voetbalvereniging SVA. Hierdoor worden het sportpark de Omzoom en de voetbalvereniging voor fietsers beter en veiliger bereikbaar.

Het nieuwe fietspad is tevens het laatste deel van de verbinding naar de sportvelden van de voetbalvereniging SVA en de Communicatieweg-West. De gemeente wil zoveel mogelijk veilige en aantrekkelijke fietsroutes aanleggen voor inwoners, recreanten en bezoekers.

In een persbericht daarover laat wethouder Mobiliteit, Gerard Slegers weten dat de gemeente in dit poldergebied al een aantal fietspaden heeft aangelegd. Om het fietspadnetwerk in dit gebied compleet te maken, gaat de gemeente ook het laatste fiets en wandelpad aanleggen. 'Met het aanleggen van dit fietspad geven we gehoor aan een van de projecten uit de Uitvoeringsagenda van het Groen en Waterplan. Door op steeds meer plekken (snel)fietspaden aan te leggen en de bereikbaarheid van veel plekken te verbeteren, stimuleren we het gebruik van de (elektrische) fiets. Met de groei van het aantal inwoners groeit ook het aantal vervoersbewegingen. We werken aan een bereikbaar en leefbaar Zaanstad, waarin we bouwen aan een toekomst waar schone en slimme mobiliteit een grote rol speelt.' 

Veiliger en beter bereikbaar
Op het fietspad komt een fietsbrug die de watergang overbrugt. Het nieuwe fietspad biedt een alternatieve route voor fietsers die de Dorpsstraat in Assendelft willen vermijden. Ook biedt deze nieuwe fietsverbinding nieuwe recreatieve mogelijkheden voor inwoners van Assendelft. Sportpark de Omzoom en de voetbalvereniging wordt door het nieuwe fietspad beter en veiliger bereikbaar.

Uitvoering van 2 fases
De aanleg van het fietspad gebeurt in twee fases: fase 1 gaat over het deel van sportpark De Omzoom tot aan de voetbalvereniging SVA en fase 2 is het deel van SVA naar de Communicatieweg.. De gemeente verwacht begin januari 2022 te starten met de uitvoering van fase 1. De gemeente is de procedure gestart om af te wijken van het bestemmingsplan ‘landelijk gebied Assendelft. Gedurende de inzagetermijn van zes weken kan een zienswijze worden ingediend bij het college.

De kosten van het fietspad
Het aankopen van de grond, de aanleg van het fietspad (inclusief brug) en de aansluiting op het terrein van de voetbalvereniging kost ruim € 1,1 miljoen. De gemeente dekt deze kosten onder andere uit het meerjarig investeringsprogramma en het investeringsprogramma Landschap. Deze week wordt besloten of ook nog subsidie van de Vervoerregio Amsterdam volgt. 

Beleidsmedewerker infrastructuur en projectbegeleider Chiel de Jager bij de Vervoerregio Amsterdam zegt over deze intentie: “Vanuit de Vervoerregio zetten we in op een continue verbetering van de verkeersveiligheid. Subsidie verstrekken op dit project zou betekenen dat we samen met de gemeente Zaanstad voor de fietser een meer verkeersveilig alternatief aanbieden dan de huidige route door de krappe Dorpsstraat”.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl