Subsidies voor dertien culturele evenementen

Gepubliceerd: 21-12-2018 12:12

Subsidies voor dertien culturele evenementen

ZAANSTAD - Zaanstad geeft subsidie aan dertien bijzondere evenementen die in 2019 plaats gaan vinden.

Het IFIKZ (Festival Industriecultuur Zaanstreek), Zaans Filmfestival, BouleVaart, de Fashion Challenge, Pinksterzaan, Optimist on Tour, Haltpop, de Zaanse Uitmarkt (zie bijgaande foto), het Monet Art Festival en het nieuwe evenement Jazz in de Winkel ontvangen een eenmalige subsidie.
Slag om de Zaan, de kinderboekenmarkt en Hembrug Happening kregen al een meerjarige subsidie. Voor 2019 is in totaal een bedrag van € 316.303 beschikbaar als bijdrage aan deze evenementen. Met deze evenementen worden naar verwachting zo’n 100.000 mensen bereikt.

Mooie mix
,,Mooie evenementen maken Zaanstad aantrekkelijk, voor onze inwoners en bezoekers”, zegt wethouder cultuur Sanna Munnikendam. ,,De evenementen die we nu subsidiëren zorgen voor een bruisend geheel. Het is een mooie mix, goed verspreid over de stad, waarbij de Zaanstreek en Zaankanters steeds centraal staan. De evenementen die hun meerwaarde al hebben bewezen en opnieuw subsidie ontvangen kunnen verder werken aan continuïteit en professionalisering. Tegelijkertijd krijgt ook weer een nieuw initiatief een kans. Het aanbod is aantrekkelijk voor onze eigen inwoners en heeft tegelijk een uitstraling tot buiten de Zaanstreek.”

Adviespanel
Naast de drie meerjarige evenementen voor de periode 2018 - 2020 zijn er dit jaar veertien aanvragen ingediend. Deze zijn door het adviespanel evenementen aan de hand van criteria en een puntensysteem, (door de raad vastgesteld), beoordeeld. Zij keken onder andere naar het publieksbereik, professionaliteit, originaliteit en binding met de Zaan. Het adviespanel bestaat uit vijf Zaankanters die hun sporen in de cultuur- en evenementenwereld hebben verdiend. Hun advies heeft het college overgenomen.

Kwaliteit
Net als in 2018 is het niveau van de aanvragen ten opzichte van het voorgaande jaar kwalitatief verbeterd aldus de gemeente. Tegelijkertijd zijn er drie aanvragen gekomen die te weinig punten hebben gehaald om voor toekenning van subsidie in aanmerking te komen. Dat zijn de Zaanse Zomerfair, Swim Challenge en MidzomerZaan. Eén van de aanvragen voldeed niet aan de instapcriteria en kwam om die reden niet in aanmerking voor subsidie (Wild West Wormerveer).

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl