Testlocatie in Noord en wijkinzichten

23-11-2020 09:53

Testlocatie in Noord en wijkinzichten

STREEK - Hoewel de testcapaciteit op de locatie aan de Ronde Tocht inmiddels uitgebreid is tot 600 testen per dag en de snelheid waarmee de geteste Zaankanters het antwoord krijgen verhoogd is blijft de vraag naar een teststraat in Zaanstad Noord ongewijzigd.

Eerder al was het POV vertegenwoordiger Harrie van der Laan die over de zaak de nodige vragen had richting burgemeester Jan Hamming. Laatsgenoemde geeft aan in de beantwoording op die vragen dat de GGD voorbereidingen treft voor een teststraat in Zaanstad Noord. 'De teststraat zal begin december 2020 operationeel zijn' verzekerd Hamming.


Verder onderschrijft de burgemeester dat de periode tussen het maken van een afspraak, het uitvoeren van de test en het krijgen van de uitslag zo kort mogelijk moet zijn. Ook de nabijheid van een testlocatie is in de optiek van de eerste burger van belang. 'Daarom ben ik blij dat de testcapaciteit uitgebreid is – zodat mensen zich in de meeste gevallen binnen 24 uur na het maken van een afspraak kunnen laten testen – én dat de teststraat in Zaanstad Noord binnenkort operationeel is.'

In de gemeentelijke bestuursbrief ziet Van der Laan graag elke twee weken de positieve testen per wijk meegeleverd. Hamming antwoord daarop dat in het Regionaal Beleidsteam van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is afgesproken dat de GGD iedere vier weken de wijkcijfers presenteert.

Of Hamming duidelijk inzicht heeft waar in de Zaanstreek de grootste brandhaarden zitten komt niet echt naar voren in zijn antwoord. De GGD meldt iedere cluster. Een cluster bestaat uit minimaal drie besmettingen vanuit eenzelfde bron. 'Doordat in de afgelopen periode het bron- en contactonderzoek in minimale vorm is uitgevoerd was het niet mogelijk om de belangrijkste settings van besmetting regionaal weer te geven. De verwachting is dat de komende periode dit weer gepresenteerd kan worden. Voor de regio wordt dit dan wekelijks gepresenteerd in het RBT.'

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl