Totaal 9065 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland

13-11-2020 17:02

Totaal 9065 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland

STREEK - De week loop ten einde en dat betekent dat de GGD Zaanstreek-Waterland informatie over besmettingscijfers, testen en bron- en contactonderzoek bekend maakt. Deze cijfers (meetmoment 12 november) betreffen slechts de vastgestelde infecties. Omdat niet iedereen met klachten zich laat testen, is het aantal besmettingen in werkelijkheid hoger. Vergelijkbaar met de landelijke trend neemt het aantal besmettingen in onze regio af. De afgelopen week behoort de regio Zaanstreek-Waterland nog steeds bij de regio’s met het hoogste aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners.

Omdat onze regio een relatief kleine regio is, kunnen stijgingen of dalingen per 100.000 snel zichtbaar zijn en zorgen voor een verschuiving in de ranking. 


Achtergronden besmettingen
De signaalwaarde op het landelijke dashboard coronavirus, van het aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners voor de regio Zaanstreek-Waterland werd ook de afgelopen week nog fors overschreden. Door het grote aantal besmettingen was het zeer beperkt mogelijk om de settings waarin de besmettingen mogelijk plaatsvinden na te gaan. Het gevolg daarvan is dat de GGD op dit moment geen representatief beeld kan geven van de settings waarin besmettingen plaatsvinden.

Leeftijd
De landelijke trend dat besmettingen vaker in de hogere leeftijdsgroepen worden vastgesteld, zet zich deze week voort en is ook in onze regio terug te zien. De leeftijdsverdeling in % van het totaal aantal gemelde besmettingen in de regio was in de week van 4 t/m 11 november als volgt:

0-19 jaar* 13%, 20-29 jaar 15%, 30-39 jaar 16%, 40-49 jaar 17%, 50-59 jaar 18% en 60+ 20%
*In de leeftijdsgroep 0-19 jaar zijn bijna alle besmettingen in de leeftijd van 10 t/m 19 jaar.

Ziekenhuisopnames
Het aantal opgenomen COVID-19 patie¨nten in ziekenhuizen in regio Zaanstreek-Waterland op 13 november om 10 uur: Dijklander Purmerend/Hoorn 7 IC en 19 Kliniek en Zaans medisch Centrum 4 IC en 14 Kliniek. Aldus de bron: ROAZ

De opgenomen COVID-19 patie¨nten in de regionale ziekenhuizen betreffen zowel inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland als inwoners van andere regio’s. In de week van 5 t/m 11 november werden 18 inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland met een COVID-19 besmetting in een ziekenhuis opgenomen. Dat kan ook in een ziekenhuis buiten de regio zijn.

De verdeling per gemeente in de periode van 5 t/m 11 november is als volgt: Beemster 0, Edam-Volendam 6, Landsmeer 0, Oostzaan 2, Purmerend 0, Waterland 2, Wormerland 0, Zaanstad 8. In totaal derhalve 18 in de regio. De bron is RIVM.

Testen en bron- en contactonderzoek
In onderstaande overzicht staat het aantal afgenomen testen in onze regio per teststraat en in totaal van de afgelopen week. In de testuitslagen zit maximaal 48 uur vertraging. Hierdoor kunt u dit aantal niet relateren aan het totaal aantal geteste personen.

Aantal geteste personen in teststraat Purmerend (05 t/m 11 nov) 1854 en totaal vanaf 01-06-2020 34344Aantal geteste personen in teststraat Zaandam (05 t/m 11 nov) 3057 en totaal vanaf 01-06-2020 37274

Het percentage positieve uitslagen uit de GGD teststraten lag in de laatste week op 16%.

Het aantal mensen dat zich liet testen is sinds de tweede helft van oktober afgenomen. In de afgelopen week werd 35% van de testcapaciteit niet benut. Iedereen kan daarom nog steeds snel terecht voor een test; vandaag een afspraak maken betekent vandaag of morgen testen. De uitslag volgt binnen 24 uur. Ook bij andere GGD-en is er sprake van een verminderding in het aantal afgenomen testen. De oorzaak is niet duidelijk. Mogelijk is deze toe te schrijven aan de afname van het aantal besmettingen, waardoor er mogelijk minder mensen zijn met corona-gerelateerde klachten. Ook de opkomst van commercie¨le teststraten kan een rol spelen.

XL-testlocaties en L-testlocaties voor sneltesten e´n reguliere PCR-testen
Om de landelijke testcapaciteit te vergroten, worden XL-testlocaties en L-testlocaties ingericht waar dagelijks tussen de 3.000 en 12.000 testen afgenomen worden. Op alle locaties komen zowel reguliere PCR-teststraten als snelteststraten. De XL-locaties worden nu uitgewerkt en ingericht en openen eind november of begin december. Groningen is al geopend. Alle nieuwe locaties zijn een aanvulling op de huidige GGD teststraten. De dichtstbijzijnde XL-testlocaties voor inwoners van onze regio bevinden zich straks in Amsterdam.

Eindverantwoordelijkheid
De sneltesten waarmee op de (X)L-testlocaties wordt gewerkt zijn de antigeentest en de LAMP-test. Nadat hier ervaring mee is opgedaan op de (X)L – testlocaties, worden deze sneltesten, naar verwachting in december, ook in de reguliere teststraten van de GGD ingezet.
De eindverantwoordelijkheid voor het testen bij (X)L-testlocaties blijft in handen van de GGD’en. Zij bepalen wie waar wordt getest en zijn verantwoordelijk voor het bron- en contactonderzoek na een positieve testuitslag. Een afspraak maken voor een test blijft verlopen via de landelijke coronatest afsprakenlijn (0800-1202) of via coronatest.nl.

Bron- en contactonderzoek (BCO)
Sinds donderdag 12 november voert de GGD weer het bron- en contactonderzoek uit in de meest uitgebreide vorm. Enerzijds komt dit door de dalende besmettingscijfers en omdat minder mensen zich lieten testen. Anderzijds kost het uitvoeren van het BCO momenteel minder tijd. De reden hiervoor is dat mensen door de gedeeltelijke lockdown minder nauwe contacten hebben. Er zijn dus minder gesprekken nodig per BCO.

Het uitvoeren van BCO blijft echter een kwestie van anticiperen op dagkoersen, de situatie kan dus ook weer veranderen. Om het BCO in de meest uitgebreide vorm mogelijk te maken, krijgt de GGD landelijke ondersteuning, tussen 200 en 400 uur per dag. Het BCO-team in onze regio bestaat nu uit 47 fte en voldoet daarmee aan de landelijk afspraken.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl