Tussenuitspraak over erfpachtbeleid

Gepubliceerd: 19-08-2021 10:08

Tussenuitspraak over erfpachtbeleid

ZAANSTAD - Juist als Democratisch Zaanstad de onderste steen boven wil krijgen over het gevoerde erfpachtbeleid door de gemeente Zaanstad en daartoe een motie indient voor een grondig onderzoek naar dat erfpachtbeleid heeft het Gerechtshof Den Haag een tussenuitspraak over het erfpachtbeleid van de gemeente Zaanstad gedaan.

'Het gerechtshof Den Haag heeft in eerste aanleg op 28 november 2018 geoordeeld dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld' zo laat DZ in haar bericht weten. 'Daarop is de gemeente in hoger beroep gegaan maar dat appel is, voor zover wij uit het tussen arrest begrijpen, afgewezen en wordt de gemeente door het gerechtshof gevraagd om haar erfpachters alsnog een redelijke aanbieding te doen voor het afkopen van erfpacht. Tot 2 keer toe, slaat de gemeente de plank mis met het door haar gevoerde erfpachtbeleid bij het gerechtshof en DZ wil nu een onafhankelijk onderzoek naar dat erfpachtbeleid in opdracht van de gemeente raad. Het doel moge duidelijk zijn, DZ wil paralel aan de afwikkeling van zaak Belangenvereniging Erfpacht Zaanstad vs de Gemeente Zaanstad, waarborgen dat de gemeente Zaanstad in het vervolg (en de toekomst) een juist en rechtvaardig erfpachtbeleid gaat voeren. DZ hoopt en verwacht dat zij voor deze motie de steun van haar coalitie partners in de raad zal krijgen.'

Belangenvereniging Erfpacht Zaanstad
In de procedure tussen de gemeente en de Belangenvereniging Erfpacht Zaanstad (BEZ) en enkele Zaanse erfpachters heeft het gerechtshof in Den Haag onlangs een tussenuitspraak gedaan. Het Haagse gerechtshof vraagt Zaanstad om meer informatie om tot een eindoordeel over ons erfpachtbeleid te komen.

Ruim 9.000 woningen van de in totaal 60.000 woningen in Zaanstad staan op erfpachtgrond. Deze grond is van de gemeente. Vanaf 1995 geeft Zaanstad woningeigenaren de mogelijkheid om tegen betaling van een koopsom dit recht van erfpacht om te zetten in vol eigendom, oftewel: de grond te kopen.

Nieuw beleid 2007
In 2007 heeft Zaanstad nieuwe uitvoeringsregels vastgesteld voor het omzetten van het recht van erfpacht naar vol eigendom. Met deze regels wordt de koopsom bepaald. Deze nieuwe uitvoeringsregels waren nodig om de koopsom marktconform te maken zodat de gemeente een reële vergoeding ontvangt bij de verkoop van haar grond. Belangenvereniging Erfpacht Zaanstad en enkele Zaanse erfpachters spanden een rechtszaak aan omdat zij het niet eens zijn met de regels en bijbehorende koopsom die gemeente Zaanstad sinds 2007 hanteert.

Extra informatie aanleveren
In het tussenarrest heeft het gerechtshof de bezwaren van de BEZ tegen enkele artikelen uit de algemene bepalingen verworpen. Daarnaast vindt het gerechtshof dat de gemeente het nieuwe omzettingsbeleid in 2007 te plotseling heeft ingevoerd. Het gerechtshof heeft de gemeente gevraagd om extra informatie aan te leveren over het nieuwe beleid vóórdat zij definitief beslist. Er is door het gerechtshof ook een mondelinge behandeling gepland. Deze zal naar verwachting in februari 2022 plaatsvinden. Beide partijen zullen dan gehoord worden door het gerechtshof.

De gemeente gaat het arrest van het gerechtshof de komende periode zorgvuldig bestuderen en de gevraagde informatie aanleveren aan het gerechtshof.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl