Twintig mille extra haalt koude uit de lucht in geschil tussen Filmtheater en Café De Fabriek

Gepubliceerd: 09-10-2019 19:10

Twintig mille extra haalt koude uit de lucht in geschil tussen Filmtheater en Café De Fabriek

ZAANDAM - Een tegemoetkoming in de exploitatiekosten met € 20.000 per jaar waardoor het filmtheater meer financiële armslag krijgt om het filmtheater én de horeca rendabeler te kunnen exploiteren heeft er onder meer voor gezorgd dat de koude uit de lucht is gehaald tussen het filmtheater en het café.

Filmtheater de Fabriek en Café Fabriek hebben afspraken met elkaar gemaakt om te komen tot duurzame samenwerking zo laat de gemeente weten. Er liggen duidelijke afspraken over de samenwerking, de inrichting van het filmtheater, de ondersteunende rol van de horeca en de kansen en mogelijkheden om gezamenlijk activiteiten te ontplooien. Hiermee komt een einde aan het conflict wat de afgelopen jaren speelde. 

Hotspot
“Wij zijn blij met deze uitkomst en met de werkbare afspraken die er nu liggen”, zegt wethouder Cultuur Sanna Munnikendam. “Voor ons is De Fabriek een belangrijke culturele functie in Zaandam. Het is een plek waar veel inwoners van Zaanstad regelmatig om een bijzondere film bekijken en iets eten en drinken of genieten van het prachtige terras aan de Zaan. Om ervoor te zorgen dat het filmtheater een levendige, aantrekkelijke hotspot blijft met een aantrekkelijke programmering is het van belang dat filmtheater en horeca optimaal samenwerken. De positieve houding van zowel de Fabriek als het café geven vertrouwen voor de toekomst.”

Mooie woorden van de wethouder maar voor de Zaankanter is het vooral fijn dat er een einde gekomen lijkt te zijn aan een conflict dat al te lang duurde. Want zowel filmhuis als café mogen tot de pareltjes van de Zaanse cultuur gerekend worden.

Meer verbeteringen
Naast de toegezegde twintig mille zit er meer in het potje voor De Fabriek. In de cultuurvisie 2019-2030 is opgenomen dat de bestaande kwaliteit van de gemeentelijke gebouwen gebruikt voor culturele functies vanaf 2020 wordt verbeterd. In de uitvoeringsagenda cultuur 2019-2021 wordt voorgesteld om € 500.000 beschikbaar te stellen voor het aanschaffen van nieuwe apparatuur, nieuwe stoelen en andere inrichtingsverbouwingen voor onder andere een nieuwe ruimteverdeling tussen horeca en filmtheater.

Investering horeca
Eventueel kan dan ook een multifunctionele presentatieruimte worden ingericht die op termijn als derde zaal kan dienen. De raad kan de benodigde middelen beschikbaar stellen bij de begroting 2020-2023. Het filmtheater heeft toegezegd de horeca op de hoogte te houden van de investeringsplannen én bij de plannen rekening te houden met voorgenomen herschikking van de beschikbare ruimte. De horeca zelf zal investeren in het horecagedeelte.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl