Uit de drukke raad van Zaanstad

Gepubliceerd: 05-02-2021 9:02

Uit de drukke raad van Zaanstad

STREEK - Het Zaanstad beraad van donderdag kende weer een drukke en gevarieerde agenda. Ook deze editie moest digitaal worden gehouden. Aan het begin leverde dat nogal wat problemen op: wel geluid maar geen beeld, eigenlijk dus gewoon radio. Later werd dat hersteld en konden we ook zien wie er aan het woord waren.

Actualiteiten rondom Corona
Burgemeester Hamming kon melden dat de priklocatie in het sportcentrum in Koog aan de Zaan met gezwinde spoed wordt ingericht. De verwachting is dat eind februari kan worden gestart met het zetten van prikken op die locatie, in ieder geval voor 1 maart.

De bus die in Poelenburg staat om daar testen uit te kunnen voeren blijft daar in ieder geval nog tot zondag 7 februari staan.

De Rozengracht
In het vragenuur heeft de VVD donderdag vragen gesteld over de banken en de fietsenrekken op de Rozengracht. Deze zouden in de weg staan omdat de marktkooplui meer ruimte nodig hebben. Wethouder Krieger kon melden dat de banken en fietsenrekken voorlopig blijven waar ze nu zijn. Wel zegde hij toe om uit te zoeken hoe het zit met het tweede fietsenpakhuis op de Rozengracht dat er volgens eerdere plannen al in 2017 had moeten zijn.

De realisatie van deze extra parkeerplekken voor fietsen hangt samen met de bouw van de grote Rozengrachttoren, de beoogde plek voor het fietsenpakhuis is in eigendom van de projectontwikkelaar die de toren moet gaan bouwen. Voorlopig is het erg stil op dat front.

Thorbeckeweg
In een technische presentatie werden de plannen rondom de Thorbeckeweg nader toegelicht. Deze presentatie was aanleiding om dit punt van de agenda van de volgende raadsvergadering te halen. Voornamelijk om de plannen nader te bestuderen zodat er (meer) gedegen kan worden besloten over deze vergaande plannen. Na stemming bleek de meerderheid van de raad voor uitstel van de behandeling van dit punt. 


Het is nog onduidelijk wanneer hier verder over wordt gesproken. Nagegaan wordt of dit punt in één van de twee Zaanstad Beraden van volgende week kan worden besproken zodat het in dezelfde raadsvergadering van eind februari kan worden behandeld. De vraag is hoe gedegen de plannen kunnen worden doorgenomen als daar over drie of vijf werkdagen opnieuw over wordt gesproken, de meeste raadsleden hebben overdag andere verplichtingen.

Ontwikkelingen in Zaanstad Noord
Donderdagavond was er een technische sessie over de plannen die er zijn voor Zaanstad Noord, concreet gaat het om (delen van) Wormerveer en Krommenie. Binnen deze plannen is het de bedoeling dat er 5.000 nieuwe woningen worden gerealiseerd in deze dorpen, een deel op het Brokking terrein, de voormalige Wessanen meelfabriek aan de Noorddijk in Wormerveer. Op dit moment staan er in deze deelgemeenten 20.000 woningen, op elke vier woningen komt er dus één bij. Omdat het een technische sessie was werden er geen standpunten uitgewisseld. Er kwamen af en toe wat voorzichtige opmerkingen over te verwachten discussiepunten naar voren. De partijen hielden duidelijk hun kruit nog droog. We zullen afwachten of er nog veel discussie gaat ontstaan als er wel door de politiek mag worden gediscussieerd.

De bereikbaarheid van Krommenie, die nu al te wensen over laat, was een belangrijk punt dat aan de orde kwam. Met een forse uitbreiding van het aantal woningen in Zaanstad Noord wordt die bereikbaarheid nog lastiger. Om dit probleem op te lossen wordt er naar een plek gezocht voor een tweede brug over de Nauernasche Vaart. In Wormerveer lijkt wel een plek te vinden te zijn waar die brug zou kunnen worden gebouwd, in Krommenie-Oost wordt de verkeersproblematiek naar verwachting alleen maar groter, er lijkt geen simpele oplossing voor dit knelpunt.

Het jongerenwerk in Zaanstad
Donderdagavond werd een visie gepresenteerd op de vernieuwde aanpak van een samenhangend jongerenwerk en het werken met jongeren in Zaanstad. De visie kon reken op de nodige sympathie uit de raad. Vragen waren er over het beperkt aantal jongerenwerkers dat op dit moment actief is in de stad, dat zijn er welgeteld drie. Veel te weinig voor onze stad met de problematiek die al niet onbekend was.

Uit de visie kwam naar voren dat er intensief is samengewerkt door de diverse partijen die iets doen binnen het jongerenwerk. Het lijkt erop dat de Corona problematiek eerder heeft geleid tot intensievere samenwerking dan stagnatie. De VVD gaf aan dat de samenwerking nog wel wat beter kan, uit hun netwerk komen signalen dat bepaalde organisaties (nog) niet zijn betrokken in de samenwerking.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl