Uit de Raad 27: ondersteuning cultuur, vervolg Nauerna en realisatie camperplekken

Gepubliceerd: 28-08-2020 8:08

Uit de Raad 27: ondersteuning cultuur, vervolg Nauerna en realisatie camperplekken

ZAANSTAD - Als er door politici gesproken is in het kader van de gemeenteraad en college is de vaste rubriek 'Uit de raad' een logisch gevolg. Daarom nu berichten uit de raad van 27 augustus.

Ondersteuning Culturele instellingen
Nadat afgelopen dinsdag al stevig was gediscussieerd in de raad over de ondersteuning van de Culturele Instellingen met ruim een half miljoen euro om de gevolgen van de Coronacrisis op te vangen is donderdagavond verder gediscussieerd over het voorstel van het College.

Volgens de oppositie hebben een aantal culturele instellingen voldoende buffer om de gevolgen van de coronasituatie op te kunnen vangen. Het college stelt dat de reserves die de instellingen hebben nodig zijn om reguliere schommelingen in de uitgaven en inkomsten op te vangen.

Wethouder Baerveldt is blij met de positieve steun richting de oplossing van een aantal partijen. Het geld wordt niet zonder meer overgemaakt. Dit is mede afhankelijk van de overige geldstromen vanuit bijvoorbeeld de provincie. De Groote Weiver valt buiten de geldstroom vanuit de provincie omdat deze organisatie een lokale functie heeft.

Ook verenigingen die normaal geen subsidie krijgen moeten worden gesteund als deze om dreigt te vallen. Al is het maar om de club in leven te houden en daarmee de culturele basisstructuur in stand te houden.

De kosten die het ondersteunen van de instellingen met zich mee brengen worden gedekt uit de middelen die vrijvallen nu het Monet project dit jaar niet doorgaat. Er is enige twijfel bij o.m. de POV of dat zomaar kan, zijn deze middelen niet geoormerkt waardoor ze moeten worden besteed aan het doel waarvoor ze oorspronkelijk bestemd waren.

Het definitieve voorstel komt volgende week terug op de agenda van de raad.

Het vervolgverhaal van Nauerna.
In het Zaanstad Beraad van afgelopen donderdag stond de afvalstort in Nauerna opnieuw in de belangstelling. Gekend tegenstander de heer Konijn heeft voorafgaand aan de raadsvergadering ingesproken in de raad over het bestemmingsplan Nauerna dat moet worden vastgesteld.

De boel is vervuild. Het grondwater in de omgeving is vervuild. Volgens Konijn is het een zootje. De geplande bovenafdekking lost de lekkage van de onderkant niet op. Onderzoek naar schade en gevolgen voor de omgeving is noodzakelijk voordat er een bestemmingsplan vast kan worden gesteld aldus Konijn. Hij staat daarin (bijna) alleen, de bewoners vereniging Nauerna is voorstander van zo snel mogelijk vol storten zodat de boel afgedicht kan worden. Volgens de heer Konijn vertegenwoordigd de bewonersvereniging slechts een minderheid van de omwonenden. De Raad zou volgens Konijn rapporten moeten opvragen om alle beschikbare info voor handen te krijgen zodat er gedegen besluiten kunnen worden genomen.

Naast de heer Konijn hebben de families Molenmaker JR en SR ingesproken in het Zaanstad Beraad. Zij gaven aan dat de stort stank, stof en watervervuiling tot gevolg heeft. Ze maken zich zorgen over het leefklimaat mede naar aanleiding van het overlijden van een aantal schapen onder verdachte omstandigheden. De schapen worden nog onderzocht naar de oorzaak van hun overlijden.

De rol van Afvalzorg is een bijzondere rol. Deze overheidsinstelling lijkt tegengestelde belangen te hebben met de omwonenden. Afvalzorg wil de stort niet inpakken tenzij het RIVM met overtuigende argumenten komt dat dit echt noodzakelijk is.

De raad wil het bestemmingsplan nu vaststellen met daarin de afspraken dat de stortplaats wordt afgedekt met schone grond en een voorziening die het gas opvangt.

Gezien de voorgeschiedenis is dit niet de laatste aflevering in dit vervolgverhaal. De heer Konijn gaf aan dat de raad en bewoners al jaren verkeerd zijn geïnformeerd, een raadsenquête is in zijn optiek noodzakelijk om helderheid te krijgen wat er nu feitelijk aan de hand is.

Realisatie Camperplekken in Zaanstad
Op dit moment zijn er geen geschikte legale plekken in de stad om met een camper te kunnen overnachten terwijl daar wel behoefte aan is. Bij het NS station Zaandijk Zaanse Schans is een plek ontstaan die wordt gedoogd daar zijn nagenoeg geen voorzieningen. In Wormerveer zijn een aantal camperplekken die zeer slecht staan aangeschreven in het Camperwereldje.

Het college heeft op basis van eerdere toezeggingen een voorstel gemaakt met een 4-tal opties. Raadsbreed kan dit voorstel op weinig steun rekenen. Volgens de VVD is het voorstel nieuwe wijn in oude zakken, deze partij ziet meer in de realisatie op ander plekken bijvoorbeeld op de Hemmes bij de Tiny Houses die daar zijn gepland. Het CDA vindt dat alleen maar een andere plek met dezelfde oplossing. Volgens Lokaal Zaans (LZ) is dit geen goed alternatief omdat er nauwelijks voorzieningen zijn en wil veel liever een andere locatie.

Democratisch Zaanstad vraagt zich af waarom er geen ondernemer wordt benaderd die de camperplek naar een goed niveau kan tillen. Volgens Jos Kerkhoven van DZ staan er Zaanse ondernemers te springen om hiermee aan de gang te gaan. Dat zou wel op een andere plek moeten als bij het station van Zaandijk Zaanse Schans of Wormerveer omdat daar onvoldoende mogelijkheden zijn.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl