Uit de raad: betere inzet BOA's, verkeersinfarct Assendelft en afsluiten Damstraat

Gepubliceerd: 21-08-2020 10:08

Uit de raad: betere inzet BOA's, verkeersinfarct Assendelft en afsluiten Damstraat

ZAANSTAD - Als er door politici gesproken is in het kader van de gemeenteraad en college is de vaste rubriek 'Uit de raad' een logisch gevolg. Daarom nu berichten uit de raad van 20 augustus.

Betere inzet BOA’s
In het Zaanstad Beraad van 20 augustus is een voorstel van Lokaal Zaans (LZ), voor het zomerreces bekend als Liberaal Zaanstad, behandeld over de verbetering van de inzet van de BOA’s (de Buitengewoon Opsporings Ambtenaren). Deze verbetering zou moeten worden bereikt door een beter contact met de bewoners van de wijk waarin de BOA actief is. In andere gemeenten wordt het model van Rent a Boa op dit moment gehanteerd, inwoners van de wijk hebben daarbij direct invloed op waarop gehandhaafd wordt, daarbij kan worden afgeweken van de wensenlijst van de gemeente.

Het voorstel riep een beeld op waarbij de handhavers ’s morgens naar de wijk gaan en instructies krijgen van de inwoners. Dat is iets wat de meerderheid van de raad in ieder geval niet ziet zitten omdat de bewoners met de grootste mond dan kunnen bepalen wat er moet gebeuren. Dat is ook niet de bedoeling van het voorstel van LZ, wel is de bedoeling dat meer gebruik gemaakt gaat worden van de kennis van de wijkbewoners die vaak heel goed weten wat er speelt.

In overleg met andere partijen zal LZ het voorstel nader gaan uitwerken en komt dit later opnieuw op de agenda.

Verkeersinfarct in Assendelft is voorlopig niet opgelost.
In het Zaanstad Beraad van 20 augustus is een voorstel van D66 en ROSA behandeld dat tot doel had om het spitsverkeer vanuit Heemskerk te verbieden en daarmee de opstoppingen op de Communicatieweg en de Dorpsstraat tegen te gaan. Volgens de overige partijen wordt de hoeveelheid verkeer op deze wegen echter niet veroorzaakt door de Heemskerkers maar door inwoners van Saendelft die de wijk uit willen richting hun werk.

Het afsluiten van de Communicatieweg heeft volgens een meerderheid van de raad tot gevolg dat er meer verkeer via Krommenie moet rijden. Hier staat het in de spits ook al vast. Al met al is er voorlopig nog geen oplossing in zicht mede gezien de verdeeldheid binnen de raad over het aanleggen van de verbinding tussen de A8 en A9.

Afsluiting Damstraat
Midden in de zomer is de Damstraat afgesloten voor (fiets) verkeer om meer ruimte te maken voor de terrassen van de horeca zodat die kunnen voldoen aan de regels omtrent de Corona. ROSA wil weten wat de status van deze maatregel is en waarom de raad hier niet bij is betrokken. Daarnaast is de vraag wat het effect van de maatregel is op de doorgang voor de hulpdiensten.

Wethouder Krieger gaf aan dat het hier gaat om een uitvoerende taak wat het recht van het college is. De huidige situatie wordt na 1 november beëindigd omdat daarna er geen sprake meer zal zijn van terras-weer. Voor zover bekend bij de wethouder zijn er nog geen problemen bij de hulpdiensten geweest als het gaat om de doorgang van de Damstraat.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl