Uit de raad: corona, genoeg geld, jeugdhulp en geen uitzonderingen

Gepubliceerd: 09-10-2020 15:10

Uit de raad: corona, genoeg geld, jeugdhulp en geen uitzonderingen

ZAANSTAD - Als er door politici gesproken is in het kader van de gemeenteraad en college is de vaste rubriek 'Uit de raad' een logisch gevolg. Daarom nu berichten uit de raad van 8 oktober 2020.

Ontwikkelingen rond Corona
In het meest recente Zaanstad Beraad heeft burgemeester Jan Hamming de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen van het Coronavirus in de streek en de te verwachten maatregelen. Op basis van de metingen van het virus in het rioolwater gaat hij ervan uit dat het ergste nog moet komen. De concentratie van het corona in het afvalwater zou nergens zo hoog zijn als in Zaanstad, dit heeft een voorspellende waarde als het gaat om de ontwikkelingen van de ziekte. Het virus is eerder terug te vinden in het afvalwater als dat mensen er feitelijk ziek van zijn geworden.

De verwachte toename komt nog bovenop het record aantal positieve testen per 100.000 inwoners. In een week zijn er 150 mensen met een positieve test bijgekomen, de burgemeester verwacht dan ook dat de maatregelen in de streek zullen worden opgeschaald. Komende maandag wordt hierover in de veiligheidsregio overleg gepleegd, dinsdag worden er besluiten genomen.

Fluxus heeft genoeg geld volgens de POV
Nadat er eerder vanuit de provincie financiële steun is toegezegd aan o.m. het Zaantheater en de Fabriek heeft de provincie een volgende ronde van de ondersteuning van organisaties die (financieel) worden getroffen door de effecten van het Corona virus in gang gezet. In Zaanstad komen Fluxus en de Zaanse Molen in aanmerking voor ondersteuning.

De POV is van mening dat Fluxus voldoende geld heeft om zijn eigen broek op te houden, het zou niet nodig zijn om daar nog meer geld naar toe te sturen. Dit heeft de partij geconcludeerd op basis van de jaarstukken over 2019. Wethouder Baerveldt gaf aan dat het vermogen van Fluxus inmiddels aardig is ingeteerd door de verhuizing die noodzakelijk was nu het Cultuur Cluster niet doorgaat.

De motie die in stemming is gebracht had alleen de steun van de POV. Het voorstel vanuit het college kon op grote steun rekenen, inclusief de POV omdat deze partij niet het risico wilde lopen de Zaanse Molen direct of indirect te benadelen.

Kosten Jeugdhulp
Afgelopen week publiceerde het Noord Hollands dagblad een onderzoek naar de stijging van de kosten van de jeugdhulp die de gemeente sinds de decentralisaties zelf moet betalen. Dit onderzoek is uitgevoerd samen met het internetplatform Follow The Money. De conclusies uit dat rapport warenaanleiding voor nagenoeg de gehele oppositie om een raadsvoorstel in te dienen waarmee er meer grip op de (financiële) ontwikkelingen van de jeugdhulp kan worden versterkt. Saillant detail was dat één van de geïnterviewde die wordt geciteerd door de onderzoekers na publicatie van het rapport een brief heeft gestuurd waarin de stevige conclusies worden genuanceerd.

De discussie in de raad bracht de tegenstelling tussen de coalitie en de oppositie goed naar voren. Waar de oppositie vind dat het allemaal veel te traag gaat, we moeten al sinds maart wachten was één van de opmerkingen, ziet de coalitie in de raad een proces dat volop in beweging is en hebben het vertrouwen dat de weg naar verbetering is ingezet en op korte termijn de nodige resultaten gaat opleveren.

Geen uitzondering voor het Zaantheater
Ondanks een breed gedragen pleidooi om het Zaantheater uit te zonderen van de regel dat er niet meer dan 30 bezoekers mogen komen waarmee feitelijk het theater dicht moet omdat met zo’n klein aantal betalende bezoekers er alleen maar verlies gedraaid wordt. In de optiek van Burgemeester Hamming als voorzitter van de veiligheidsregio kunnen we nu de regels niet gaan verruimen gezien de toename van het aantal besmettingen en opnames in de ziekenhuizen met Corona patiënten. Hij begrijpt het pleidooi maar kan de gevolgen niet voor zijn rekening nemen.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl