Uit de raad: kappers, voorjaarsnota en Zaanbrug

Gepubliceerd: 03-07-2020 9:07

Uit de raad: kappers, voorjaarsnota en Zaanbrug

ZAANSTAD - Als er door politici gesproken is in het kader van de gemeenteraad en college is de vaste rubriek 'Uit de raad' een logisch gevolg.

Teveel kappers op de Zuiddijk
Een groot deel van de gemeente raad van Zaanstad maakt zich zorgen over de verloedering van de Zuiddijk in Zaandam. De winkelstand holt achteruit en er zijn inmiddels veertien kappers zaken gevestigd, op een aantal daarvan rust de verdenking dat er andere activiteiten wordt ontplooid dan het op orde brengen van de coupe van de klanten.

Burgemeester Hamming gaf aan dat hij geen gehoor kan geven aan de oproep van de raad om op de Zuiddijk te gaan handhaven, de handhavers hebben hun handen al vol aan andere klussen en buurten en het ontbreekt aan geld om meer handhavers aan te stellen.

Hoe de verdere verloedering dan wel moet worden aangepakt is nog onduidelijk.

Voorjaarsnota 2021-2024
In de behandeling van de voorjaarsnota 2021-2024 waarin de beleidslijnen voor de komende jaren worden vastgesteld zagen de raadsfracties aanleiding om een breed pallet aan moties en amendementen in te brengen. Opwaardering van de Keti Koti herdenking, meer aandacht voor het milieu, het afschaffen van de OZB op volkstuinen tot en met de heffing van roerend zaakbelasting op auto’s die op de openbare weg geparkeerd staan. Het bleek dat er voor dat laatste idee geen wettelijke mogelijkheden zijn om een dergelijke heffing in te voeren. Los daarvan kon dit voorstel van de Partij voor de Dieren rekenen op weinig steun van de overige fracties.

Bij de behandeling van de voorjaarsnota is ook de komende Sinterklaas viering aan de orde geweest. Er is een voorstel aanvaard waarin de leden van het college van Burgemeesters en Wethouders worden opgeroepen niet meer deel te nemen aan activiteiten rond sinterklaas als daar zwarte pieten rondlopen. Zolang het roetveegpieten of regenboogpieten zijn is er niets aan de hand maar zodra er enkel en alleen zwarte pieten aan de activiteit meedoen zouden daar geen vertegenwoordigers van het college meer bij mogen zijn.

Zaanbrug
Nadat afgelopen dinsdag in Wormerland de POV aldaar een motie van wantrouwen heeft ingediend tegen wethouder Rob Berkhout die daar verantwoordelijk is voor het dossier rondom de Zaanbrug stond afgelopen donderdag een motie van wantrouwen tegen wethouder Slegers van de POV Zaanstad op de agenda. Beide fracties vinden dat het proces rondom de vernieuwing van de Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer onvoldoende transparant is. Daarnaast is de partij van mening van een grondige renovatie van de brug voorlopig volstaat terwijl beide gemeenten er voor kiezen om de brug geheel te vernieuwen.

In Zaanstad heeft het college de nodige extra (geheime) informatie verstrekt aan de raad zodat de motie van wantrouwen in Zaanstad niet in stemming is gebracht. In Wormerland kon de motie niet rekenen op voldoende steun. Het hele proces rondom de Zaanbrug kan worden voortgezet, of het opknappen of vernieuwen wordt zal de toekomst uitwijzen.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl