Uit de raad: Olam en eiland Bloemendaal

Gepubliceerd: 11-12-2020 9:12

Uit de raad: Olam en eiland Bloemendaal

ZAANSTAD - Als er door politici gesproken is in het kader van de gemeenteraad en college - hetzij in de raadszaal dan wel via de digitale snelweg - is de vaste rubriek 'Uit de raad' een logisch gevolg. Daarom nu berichten uit de raad van 10 december 2020.

Olam
Het cacaobedrijf Olam in Koog aan de Zaan is in het nieuws gekomen vanwege een grote uitstoot van onder meer ammoniak. Over de hoeveelheid die het bedrijf uit zou mogen stoten bestaat veel onduidelijkheid. Er zijn berichten dat er binnen de vergunning ruimte zou zijn voor een uitstoot van ruim 500 ton. Volgens registraties van de afgelopen jaren is er de afgelopen twee jaar 57 ton uitgestoten. In de natuurvergunning is een eventuele uitstoot van ammoniak niet opgenomen, daarmee zou ook een kleine uitstoot niet kunnen.

In de raad van Zaanstad is donderdag gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken. De heer Barry Verlinden gaf in zijn inspraakmoment aan dat er veel zorgen in de buurt zijn naar aanleiding van deze berichtgeving. Zaken zouden onder de pet gehouden zijn, de kwaliteit van de leefomgeving van de cacaoproducent wordt aangetast en de verkoopbaarheid van de woningen neemt af.

De heer Verlinden vroeg aan de raad waarom er richting Olam Cacao niet is gehandhaafd, als dit klopt heeft de gemeente haar zorgplicht niet goed nagekomen. Uit de discussie bleek dat de provincie de aangewezen instantie is om te handhaven, de gemeente kan in optiek van een aantal raadsleden niet meer doen dan de provincie op haar verantwoordelijkheden te wijzen.

De rol van de gemeente is klein. Wel verwacht de heer Verlinden dat de gemeente ervoor zorgt dat veel onduidelijkheden weg worden genomen voordat de milieuvergunning wordt verlengd zodat de inwoners weten waar ze aan toe zijn en wat ze vanuit het bedrijf over zich heen krijgen.

Eiland Bloemendaal
Dit eiland gelegen aan het eind van Wormerveer op de grens met Westknollendam is tot 1970 in gebruik geweest als vuilnisbelt. Chinello Lfebigh en Erik Brugemann hebben het idee opgevat om dit sterk vervuilde eiland om te turnen tot een voedselbos. Dit voorstel is donderdag besproken in de raad van Zaanstad. Het plan kan rekenen op veel sympathie maar men ziet veel beren op de weg met name als het gaat om de kosten.

Koert Kalkhoven (PVV) trok de vergelijking met het schiereiland De Hemmes dat al 20 jaar braak ligt en ook sterk vervuild is. Schoonmaken kost erg veel geld, men weet niet waar dat nu vandaan gehaald moet worden. Tjeerd Pietersma (PvdA) mist een onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid van het plan en adviseert om dat eerst te onderzoeken voor het ter behandeling wordt aangeboden.

Hoewel de raadsleden waardering hebben voor het initiatief vind men dat de plannen nog erg prematuur zijn. Nadere uitwerking is nodig voor de raad een standpunt in kan nemen. Groot knelpunt bij de realisatie zullen de benodigde financiële middelen zijn.

Foto Rene van den Oetelaar

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl