Uit de raad van 1 juli 2021

Gepubliceerd: 02-07-2021 9:07

Uit de raad van 1 juli 2021

ZAANSTAD - Na de intensieve vergaderingen met alle aandacht voor de voorjaarsnota nu weer is het nu weer 'business as usual' in het gemeentehuis. Het Zaanstad Beraad in volle glorie.

Hemkade
Niet voor de eerste keer werd er aandacht gevraagd voor de problematiek rondom de North Sea Venue/Hemkade. Verschillende omwonenden maakten gebruik van de gelegenheid om via de inspraak de overlast van de buitenfeesten bij de North Sea Venue onder de aandacht te brengen. De omwonenden hebben veel last van de buitenfestivals die veel geluidsoverlast veroorzaken. De norm van 72 Db wordt volgens de bewoners met een factor 6 overschreden.

De problematiek rondom de Hemkade speelt al jaren. Sinds kort is er overleg tussen de bewoners en de exploitant van de Hemkade. Het lijkt erop dat in dit overleg een positieve invloed heeft op de verhouding tussen de Hemkade en haar omwonenden.

In een volgende vergadering komt er een voorstel van de VVD aan de orde dat in de optiek van de omwonenden het risico in zich heeft dat het overleg negatief wordt beïnvloed. De bedrijfsmatige belangen lijken boven het woongenot van de omwonenden te worden gesteld. Diverse insprekers drongen erop aan dat dit voorstel niet wordt aangenomen zodat het effect van het overleg niet teniet wordt gedaan.

Straatintimidatie
Naar aanleiding van een agenda initiatief over de straatintimidatie hebben een zevental dames gebruik gemaakt van de inspraak om te schetsen tegen welke problemen zij aanlopen als gevolg van straatintimidatie zoals nafluiten, aanspreken met oneerbare voorstellen en meer. De PvdA wil dat de gemeente een actieplan gaat ontwikkelen om de straatintimidatie tegen te gaan. Dat zou moeten via voorlichting en educatie. Als er op scholen aandacht voor dit onderwerp komt kan het tot gevolg hebben dat jongens/mannen beter nadenken voordat ze de dames op straat intimideren.

Stimulering Woningbouw
Vanuit de rijksoverheid zijn er extra middelen beschikbaar gekomen om de woningbouw in ons land te stimuleren. Zaanstad heeft inmiddels voor twee van de drie ingediende projecten een beroep kunnen doen op deze middelen zodat de beoogde versnelling van de woningbouw ter hand kan worden genomen. Deze drie plannen leveren de realisatie van 7.872 woningen op, een welkom aantal in de huidige overspannen woningmarkt.

Om het plan naar een kwalitatief hoger niveau te tillen stelt het college voor om een bedrag van € 24,3 miljoen uit het transformatiefonds te halen en daarmee extra voorzieningen aan te brengen. Hoewel diverse fracties voorzichtig willen zijn bij dit soort forse uitgaven kan het voorstel op veel sympathie van de raad rekenen.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl