Uit de raad van 10 juni 2021

Gepubliceerd: 11-06-2021 10:06

Uit de raad van 10 juni 2021

ZAANSTAD - De donderdag als vaste (politieke) vergaderavond staat nog altijd als een (stad)huis. Het Zaanstad Beraad is een vast onderdeel van de invulling. Dit keer weer als digitale uitvoering. Met op de achtergrond huiselijke geluiden en andere verstoringen. Het mocht de pret echter niet drukken. Vandaar een 'Uit de raad' artikel.

Watersportvereniging Bruynzeel
In het vragenuur van donderdag kwam de situatie van de watersport vereniging Bruynzeel aan de orde. Tot op heden maakt deze vereniging gebruik van een jachthaven in de Balkenhaven. De huur van deze haven is door de eigenaar opgezegd waardoor de vereniging zonder plek voor hun boten dreigt te komen. Dit was aanleiding voor de VVD en PvdA om vragen te stellen hoe de toekomst eruit komt te zien voor deze vereniging. In antwoord daarop kon wethouder Wessel Breunesse melden dat er voor de vereniging een alternatief is gevonden in de Voorhaven ter hoogte van de Havenstraat 1. Helaas blijft dan het knelpunt van de Den Uylbrug over maar deze plek ligt wel ten zuiden van de sluis. In de optiek van de wethouder een prima locatie. Wel moet de vereniging een aanvraag voor deze plek indienen en daar hebben ze nog 12 maanden de tijd voor. De actie zal wel vanuit de vereniging zelf moeten komen.

Voetveer Zaandijk
Vanuit Zaandijk vaart er een kleine veerpont voor voetgangers naar de Zaanse Schans. Deze wordt bediend door vrijwilligers. In verband met toenemende eisen die worden gesteld aan de vrijwillige schippers zijn een 10-tal vrijwilligers afgehaakt. Eén van die eisen betreft een vergunning voor het gebruik van de marifoon, voor Democratisch Zaanstad aanleiding te vragen of er geen dispensatie van drie maanden mogelijk is zodat er tijd is om de vrijwilligers wel aan de eisen kunnen laten voldoen. Wethouder Baerveldt kon deze vraag niet beantwoorden omdat de vraag pas in de loop van de middag was ontvangen. Men komt erop terug zoals dat zo mooi heet.

Aanwijzing Monumenten
Naar aanleiding van de monumentenstatus die is opgelegd aan op het pand op de Zaanweg 26 in Wormerveer hebben de VVD en D66 vragen gesteld over deze aanwijzing. Als toelichting op de vragen heeft Stephanie Onclin (VVD) aangegeven dat drie deskundigen betrokken zijn bij dit proces, twee daarvan zijn in het pand geweest en hebben beide aangegeven dat het geen haalbare kaart is om het pand een monumentenstatus te geven. De derde die enkel en alleen van achter een bureau de beoordeling heeft gedaan geeft aan dat dit wel zou kunnen. Juist het advies van deze derde deskundige wordt in de aanwijzing gevolgd.

In antwoord op een tiental vragen gaf wethouder Groothuismink aan dat de commissie die over de monumentenstaat besluit onafhankelijk tot besluitvorming komt. Eén van de door de eigenaar ingeschakelde experts zou niet de benodigde deskundigheid hebben om te komen tot een goed oordeel. Het alternatief van sloop/nieuwbouw voor dit pand wat is ingediend door de eigenaar zou niet voldoen aan de eisen uit het daar geldende bestemmingsplan. Met de eigenaar zijn diverse gesprekken gevoerd waarbij gemeente en eigenaar tegenover elkaar zijn blijven staan wat tot gevolg kan hebben dat er komende week een juridische procedure wordt opgestart.

Ondanks diverse overleggen en een traject van twee jaar komt er voor de eigenaar geen aanvaardbaar besluit vanuit de gemeente.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl