Uit de raad van 18 februari 2021

Gepubliceerd: 19-02-2021 12:02

Uit de raad van 18 februari 2021

ZAANSTAD - De bijeenkomst van de gemeenteraad afgelopen donderdag is begonnen met het zogenaamde vragenuurtje. Gevolgd door de reguliere raadsvergadering, een aantal raadsleden was afwezig vanwege de corona situatie. In hun optiek kan er niet veilig worden vergaderd. Ruud Pauw (Rosa) verzocht burgemeester Hamming die afwezigheid aan de kijkende burgers uit te leggen. Een aantal wel aanwezige raadsleden voelde zich ook bezwaard vanwege de coronasituatie. Anderen meenden dat het veilig was en het democratische proces gewoon door kon gaan.

Openingstijden NS Station Zaandam
Uit informatie van de servicemedewerkers van de NS is naar voren gekomen dat de bemenste verkooppunten op het station minder lang open zullen zijn dan nu het geval is. Op dit moment zijn de balies open tussen 07.00 en 19.00 uur. Dit wordt terug gebracht naar 09.00-16.30 uur. Dit was nog niet bij het college bekend. Navraag heeft geleerd dat de NS nog geen definitief besluit heeft genomen, het gaat vooralsnog om een plan. Dit plan moet nog worden voorgelegd aan LOCO het Landelijk Overleg Consumenten Openbaar vervoer. De verantwoordelijke wethouder zal dit besluitvormingsproces nauwlettend in de gaten houden.

Overlast buitenmarkten Bloemkorf en het Veldpark
Bij het winkelcentrum de Bloemkorf in Poelenburg worden buitenmarkten gehouden die de nodige overlast geven en, zeker in de context van Corona, de nodige risico’s met zich mee brengen. Het CDA wil weten wat het college van Burgemeesters en Wethouders hier aan gaat doen.

In antwoord hierop geeft burgemeester Hamming aan dat de afdeling handhaving dit probleem in beeld heeft en regelmatig bezig is om de gevolgen hiervan te beperken via aanspreken van de handelaren en omstanders. Ook wordt er nagedacht over steviger optreden.

In het Veldpark wordt ook nog steeds de nodige overlast ondervonden. Handhaving heeft dit in beeld en er wordt voor dat gebied ook nagedacht over strengere maatregelen omdat de zachte drang niet lijkt te helpen. Wel vereist dit een voorziening voor de mensen die nu in het Veldpark rondhangen zonder duidelijk doel.

Bomenbeleidsplan Bomen de longen van Zaanstad
Dit beleidsplan leidde tot een fors aantal amendementen en als gevolg daarvan een uitgebreide discussie in de raad. Uitkomst is dat er een norm gesteld wordt waarbij er per inwoner welgeteld 0,4 boom in de stad aanwezig moet zijn. Vraag daarbij is of er voldoende geld beschikbaar is om dit te realiseren. 


In het plan wordt een nieuwe norm geïntroduceerd van de kroondekking van de bomen. Dit houdt in dat drie  kleine bomen hetzelfde effect hebben als één grote met een veel grotere kroon. Wethouder Slegers verwacht wel dat daar mogelijk meer geld voor nodig is. Met name in nieuwbouwplannen is het planten van kleine boompjes een stuk goedkoper dan van grote bomen, en kleine boompjes worden ook groot.

Avant
In de uitvoeringsovereenkomst Avant zijn de plannen opgenomen voor de herinrichting van de Thorbeckeweg in Zaandam. Het plan kon op brede steun rekenen vanuit de raad, wel waren er bezwaren van de POV en de PVV tegen de aanleg van een tweede fietsbrug van de Achtersluispolder naar het Oostzaanse bedrijventerrein De Ambacht. 
Deze brug moet vijf miljoen kosten feitelijk enkel ten behoeve van een Oostzaanse voorziening. Dit bezwaar kon niet rekenen op de steun van een meerderheid van de raad. Dit besluit heeft tot gevolg dat de grootschalige werkzaamheden aan de Thorbeckeweg van start kunnen gaan waaronder de verplaatsing van het Shell benzinestation op de kruising met de Wibautstraat en een stuk ondertunneling van deze weg.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl