Uit de raad van 19 november 2020

Gepubliceerd: 20-11-2020 12:11

Uit de raad van 19 november 2020

ZAANSTAD - Als er door politici gesproken is in het kader van de gemeenteraad en college - hetzij in de raadszaal dan wel via de digitale snelweg - is de vaste rubriek 'Uit de raad' een logisch gevolg. Daarom nu berichten uit de raad van 19 november.

Huisvesting voor de Theatermijn
Het Zaans Toneelhuis Theatermijn was gevestigd in de voormalige Honig fabrieken in Koog aan de Zaan. Op het moment dat deze broedplaats niet meer beschikbaar was is in eerste instantie onderdak gevonden in het pand Hellema aan de Oostzijde in Zaandam, samen met andere voormalige gebruikers van de Honig fabriek.

In de loop van 2020 is gebleken dat beide organisaties geen kans hebben gezien om tot vruchtbare samenwerking en samenwoning te komen. Reden voor Theatermijn om op zoek te gaan naar eigen onderdak wat nu gevonden is in een pand aan de Cornelis van Uitgeeststraat op steenworp afstand van het pand Hellema. De zelfstandige huisvesting van Theatermijn heeft geleid tot een subsidieaanvraag voor de verhuis- en inrichtingskosten van € 300.000 en een structurele subsidie van € 100.000.

Verschillende raadsfracties wilden weten waarom de gezamenlijke huisvesting niet is doorgegaan en wanneer het ambtelijk apparaat hiervan op de hoogte is gesteld. Volgens Theatermijn is dat in mei van dit jaar gebeurd. Vraagtekens werden gezet bij de uitgaven die de organisatie al had gedaan om het pand Hellema geschikt te maken voor het bedoelde gebruik. Het lijkt erop dat er nu € 17.000 is geïnvesteerd in zaken die Theatermijn nooit zal gebruiken.

De subsidieaanvraag was tevens aanleiding tot vragen over de toegevoegde waarde van het aanbod van Theatermijn ten opzichte van het aanbod van onder meer Fluxus dat al over de benodigde infrastructuur als een pand met een podium beschikt terwijl Theatermijn dit van de grond af aan wil opbouwen.

De VVD vond het, bij monde van Rina Schenk, lastig om vast te stellen of de Theatermijn tot de culturele basis infrastructuur zou moeten behoren. Deze partij wil een maand uitstel zodat dit nader kan worden onderzocht. Volgens Theatermijn is die tijd er niet omdat er contracten met de verhuurder moeten worden afgesloten, er is dus haast geboden. Dit levert Lokaal Zaans een déjà vu op omdat bij een eerdere aanvraag in 2019 er ook al veel haast geboden was. Mede gezien de ontwikkelingen rond Corona begrijpt die partij niet waarom er niet meer geprobeerd is samen te werken.

Wethouder Baerveldt ziet wel degelijk een toegevoegde waarde van de Theatermijn voor het culturele aanbod in de stad, is ook teleurgesteld in het stuklopen van de samenwerking, maar ziet dat als een gegeven waar de gemeente weinig aan kan doen.

Ton Brekelmans (POV) haalde zich de woede van onder meer Patrick Zoomermeijer (SP) door te suggereren dat er (te) nauwe banden tussen de subsidievrager en de subsidiegever zouden zijn. Volgens de SP moet de POV met harde bewijzen komen anders volgen er stappen. Ook Jan de Vries (D66) was niet gediend van de beschuldigingen.

Huisvesting Huisartsen in Krommenie
In de media zijn de afgelopen dagen berichten verschenen over de nijpende situatie rond de huisvesting van huisartsen in Krommenie. Als hier geen oplossing voor komt zullen bewoners van de nog te bouwen huizen in Krommenie een huisarts buiten deze plaats moeten zoeken. Bij twee huisartsen is al een patiëntenstop ingevoerd, de overige overwegen dat op korte termijn. Voor Lokaal Zaans (LZ) was dat aanleiding om het college te bevragen over de activiteiten van de gemeente op dit punt. Wethouder Rita Noordzij gaf aan van de problematiek op de hoogte te zijn en mee te denken. Zo is er op het Rosariumplein nu een ruimte voor een dubbele huisartsenpraktijk.

De wens van de huisartsen in Krommenie om te komen tot een groepspraktijk van ten minste vier huisartsen leidt tot de situatie dat er een pand nodig is met een oppervlakte van ongeveer 1.000 m2. Die panden zijn er weinig in het dorp. Omdat een huisarts wordt gezien als een zelfstandig commercieel bedrijf zijn ook de woningbouwverenigingen niet in staat om een helpende hand te bieden omdat ze zich hier wettelijk niet mee bezig mogen houden.

Naar aanleiding van de vragen heeft wethouder Noordzij toegezegd met aanvullende informatie te komen waarin wordt aangegeven wat de gemeente tot nu toe heeft gedaan. De gemeente kan niet veel verder gaan dan het proces naar het zoeken van andere huisvesting te faciliteren, in de optiek van LZ is dan niet voldoende, de eerstelijns zorg in het dorp moet kunnen worden gegarandeerd.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl