Uit de raad van 2 september 2021

Gepubliceerd: 03-09-2021 11:09

Uit de raad van 2 september 2021

ZAANSTAD - De tweede ronde van het Zaanstad Beraad heeft weer op diverse manieren en in afwisselende plekken in het stadhuis plaatsgehad. Door een medewerking weigerende opnameapparatuur in een der zalen kondigde ROSA's Hans Kuyper voor een zwart beeld zijn nieuwe bril aan die niet ter discussie zou komen te staan in het vervolg van de bijeenkomst.

Corona update
Burgemeester Hamming heeft donderdagavond de eerste corona update (het corona half uurtje) na het zomerreces gegeven. Daarin blikte hij terug op het verloop van het coronavirus na 1 juli. Na een versoepeling aan het begin van de zomer werd Zaanstad geconfronteerd met een forse toename van het aantal besmettingen. Dit was aanleiding om de eerder toegezegde versoepelingen vanaf medio juli uit te stellen, vanaf medio augustus is er wel meer mogelijk dan daarvoor, het kabinet gaat ervan uit dat de coronamaatregelen in november van dit jaar zullen worden afgeschaft, afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames.

De vaccinatielocaties in Purmerend en het Topsportcentrum in Koog aan de Zaan zijn inmiddels gesloten, een veel kleinere locatie is geopend in de PG1 op de Pieter Ghijsenlaan in Zaandam. De meeste mensen zijn inmiddels gevaccineerd waardoor de GGD met een kleinere locatie toe kan. Daarnaast wordt er op locatie gevaccineerd zowel in Zaandam zuid als binnenkort op het Rosariumplein in Krommenie voor Zaanstreek Noord.

Opvang Asielzoekers uit Afghanistan
Op vragen uit de raad kon Burgemeester Hamming melden dat er morgen (=vrijdag) meer informatie uit het COA wordt verwacht over een verzoek om asielzoekers te huisvesten die (mede) het gevolg is van de burgeroorlog in Afghanistan. Dit brengt een extra stroom vluchtelingen naar Europa op gang, voor de vluchtelingen die naar Nederland komen moeten door het COA gehuisvest worden.

Sluiting panden met een wietplantage
Sluiting pand aan het Visserspad in Krommenie, in een pand op het Visserspad is een wietkwekerij aangetroffen, voor Liander aanleiding om de hoofdaansluiting van de stroom naar het pand af te sluiten . Doordat het pand gebruik maakt van een sub aansluiting en Liander de hoofdaansluiting afsluit zitten ook de overige panden die gebruik maken van deze hoofdaansluiting zonder stroom. Hieronder een kapsalon en de bovengelegen woning van de kapster. Voor de POV aanleiding om de Burgemeester vragen te stellen over deze handelswijze die hopelijk onbedoeld leidt tot schade aan onschuldige burgers en in een bepaald voorbeeld zelfs de melder van de aanwezige wietkwekerij.

Deze handelswijze heeft ingrijpende gevolgen voor de onschuldige gebruikers van de nevengelegen panden.

In antwoord op de vragen gaf de Burgemeester aan dat hij de wet heeft gevolgd, er is sprake van een voornemen om het pand voor 9 maanden te sluiten, dit voornemen is nog niet uitgevoerd. In dit concrete geval niet de eerste keer is dat er een plantage is aangetroffen waardoor de noodzaak van maatregelen zeker aanwezig is.

De gebruikers van de panden krijgen nog gelegenheid om hun zienswijze te geven voor de Burgemeester concreet overgaat tot sluiting van de desbetreffende panden. De sluiting betreft enkel het pand waarin de kwekerij is aangetroffen, niet de aanliggende panden.

Naar aanleiding van de antwoorden gaf Harry van der Laan aan dat gezien de gang van zaken elke pandeigenaar die ruimtes verhuurt het risico loopt om een zware straf te krijgen terwijl hij ter goede trouw handelde, in de voorbeelden ging de verhuurder van de goede bedoelingen uit maar werd zowel hij als de medehuurders getroffen door de genomen maatregelen van de Burgemeester. In de optiek van de POV wordt enkel heel strikt de wet gevolgd zonder de gevolgen voor de overige betrokkenen mee te wegen. Gedurende de sluiting kunnen de gebruikers hun werkzaamheden niet voortzetten zoals gebruikelijk. Een handelswijze waar de POV geen begrip voor heeft, handhaving van de openbare orde en bestrijding van criminaliteit zouden niet mogen leiden tot aantasting van rechten van overige burgers.

Bedrijvengebouw Rode Ring
Bij de POV is onduidelijkheid over de ontwikkelingen op de ‘Forbo-Strook’ in Saendelft, er zijn plannen bij de werkgroep Groen Waterrijk voor het gebruik van deze strook, daarnaast zou er een ondernemer zijn die plannen heeft voor het gebruik van dit gebied. In antwoord op de vragen kon wethouder Krieger melden dat de ondernemer een ander deel van de strook op het ook heeft waardoor de plannen van de ondernemer en de werkgroep beide kunnen worden uitgevoerd.

Dit houdt in dat onder meer Babbels Live doorgang kan vinden en de ondernemer zijn werkzaamheden kan voortzetten. De suggestie van de POV dat de moties over de Forbo Strook door het college niet zouden worden uitgevoerd herkent de wethouder dan ook niet.

Zaanstad hoofdstad van de houtbouw
In de metropoolregio Amsterdam (MRA) is een Greendeal Houtbouw overeengekomen waarin is afgesproken dat 25% van de nieuwe woningen in houtbouw wordt gerealiseerd. Op basis van de grote ambities zou dat in houden dat in de komende jaren 1000-n houten woningen moeten worden gebouwd, aanleiding voor het CDA om na te vragen wat de gemeente voor plannen op dit punt heeft.

Wethouder Mutluer gaf in de beantwoording aan dat door de gemeente op dit moment wordt geïnventariseerd welke toekomstige ontwikkelingen in de woningbouw in aanmerking komen voor houtbouw. Gebieden waar al vergevorderde plannen zijn vallen af omdat ontwikkelaars daar al begonnen zijn met ontwikkelingen van steen en/of betonbouw. Het college heeft wel de ambitie om de nodige houtbouw te realiseren, op korte termijn kan dat in wat kleinschaligere plannen op langere termijn wordt ook gekeken naar de invulling van onder meer de Achtersluispolder.

Windturbines Noorder IJplas
Dit voorjaar kwamen plannen naar buiten van de gemeente Amsterdam om grote windturbines te plaatsen aan de Noorder IJplas grenzend aan de Achtersluispolder die de nodige invloed op de ontwikkeling van dit gebied heeft. Plaatsing van grote windturbines heeft tot gevolg dat een deel van de Achtersluispolder niet meer gebruikt kan worden voor woningbouw. De gemeente Amsterdam heeft een brief aan de buurgemeente gestuurd die tot doel had om meer helderheid te scheppen en de onrust bij de omliggende gemeente weg te nemen. In de optiek van de POV roept de brief meer vragen op dan dat er antwoorden worden gegeven.

In reactie op de vragen kon wethouder Baerveldt de nodige antwoorden halen uit de publicaties van de gemeente Amsterdam, daarbij is er een duidelijk verschil van interpretatie van de brief van Amsterdam. De wethouder gaat ervan uit dat de plannen in de Achtersluispolder doorgang kunnen vinden hoewel deze plannen nog niet in een fase zijn waarin de bestemmingsplannen voor dit gebied aangepast kunnen worden. De wethouder zegt toe de raad op de hoogte te houden over de ontwikkelingen die in Amsterdam op dit punt plaatsvinden.

De antwoorden van de wethouder kon de argwaan bij de POV en PVV niet wegnemen over de vermenging van belangen van de projectleider. Dit was voor de VVD aanleiding om aan te geven dat het in de raad niet over individuele ambtenaren hoort te gaan.

De zorg van de POV en PVV over de effecten van de plaatsing van de grote windturbines wordt gedeeld door meerdere partijen in de raad. Zo riep het CDA de wethouder op om intensiever met de collega’s in Amsterdam te overleggen om dit soort situaties te voorkomen.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl