Uit de raad van 20 mei 2021

Gepubliceerd: 21-05-2021 10:05

Uit de raad van 20 mei 2021

ZAANSTAD - Voor Zaanstedelijke politici is de donderdagavond het moment dat er stevig gesproken en gediscussieerd kan worden. Nog altijd via het scherm en niet in de raadszaal. Twee items die daarbij in het oog springen die maken dat het artikel 'Uit de raad van 20 mei 2021' op deze site valt te lezen.

Toeslagenaffaire
Op initiatief van de SP heeft de raad van Zaanstad donderdag gesproken over de ouders in de stad die zijn getroffen door de toeslagaffaire. In dat kader hebben een tweetal getroffen ouders de gelegenheid gehad om in te spreken en daarin hun situatie toe te lichten.

Ondanks alle goede bedoelingen blijft er een forse groep ouders in de problemen zitten, er blijft een dreiging dat schuldeisers die nu afwachten straks alsnog hun vorderingen op kunnen eisen. Voor een ander deel gaat het om ouders die negatief getoetst zijn bij de beoordeling van de terugvordering van de toeslagen. Feitelijk is voor deze ouders niets veranderd en dreigt faillissement, huisuitzetting en dergelijke.

In het agenda initiatief pleit de SP voor extra steun voor de ouders via de Sociaal Wijkteams maar ook via vergoeding van medische behandelingen die normaal gesproken niet worden vergoed uit de basisverzekering. De groep gedupeerde heeft geen aanvullende verzekering waar dit wel uit wordt vergoed.

Het initiatief kon rekenen op veel sympathie wel waren er waarschuwingen te horen hoe dit allemaal gefinancierd moet worden, de gemeente heeft minder diepe zaken dan het rijk.

Het college werd op geroepen om druk te houden op het rijk om dit probleem snel op te lossen en de gemeente te compenseren voor de extra kosten.

Verkeerssituatie in de Zaanbocht in Wormerveer
De partij voor ouderen en veiligheid (POV) heeft in de vergadering van donderdag vragen gesteld over de verkeerssituatie in de Zaanbocht. Ter hoogte van de IJssalon in de Zaanbocht is een vluchtheuvel aangelegd waardoor de rijbanen zo smal worden dat de bussen van Connexxion grote moeite hebben om daar de route voort te kunnen zetten. Ook de kruising van de Stadionstraat en de Zaanweg is door de POV onder de aandacht van de raad te brengen.

De vluchtheuvel is destijds aangelegd om de overkant van de weg en de gecreëerde terrassen makkelijker te kunnen bereiken. De weg is ingericht als een 30Km zone via bebording en een aantal busvriendelijke verkeersdrempels.

Ook is de kruising Stationstraat/Zaanweg zodanig aangepast dat de snelheid van het (auto) verkeer op die manier beperkt wordt.

Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in overleg met de ondernemers in de Zaanbocht.

In de vragen van de POV kwam naar voren dat de aanpassingen een toename van het aantal ongevallen tot gevolg zou hebben, uit de beschikbare cijfers blijkt dat volgens wethouder Slegers niet, voor de aanpassingen zijn er twee ongelukken per jaar geregistreerd, na de aanpassingen is dit aantal gelijk gebleven.

In reactie op de wethouder gaf Jaap Keijser van de POV aan dat de kruising Stationstraat/Zaanweg in de top 10 van de gevaarlijkste verkeerssituatie in Nederland zou staan. Mede naar aanleiding van de reactie van vraagt de POV om meegenomen te worden in de verdere ontwikkelingen op de Zaanweg, daar kon de POV de nodige steun voor vinden binnen de raad.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl