Uit de raad van 28 januari ’21

Gepubliceerd: 29-01-2021 9:01

Uit de raad van 28 januari ’21

STREEK - Het Zaanstad Beraad begon donderdag met de inspraak en het vragenuurtje, dat was weer aanleiding voor een gemêleerd aantal onderwerpen.

Voorzieningen niveau Westerwatering
Er werd ingesproken door Adri Stet over het voorzieningen niveau in Westerwatering en dan met name het gebrek daaraan. Ondanks de toename van het aantal inwoners in Westerwatering neemt het aantal voorzieningen in hoog tempo af, sportschool is verdwenen, de dansschool van Juvat is al verdwenen. Het Blauwe Pand dat gaat verdwijnen als het gebied daar zal worden herontwikkeld.

Het gebrek aan voorzieningen wordt erkend door de gemeente maar er lijken geen structurele oplossingen in zicht te zijn. Alle oplossingen hebben een tijdelijk karakter, zodra op die plek woningbouw wordt gestart is er geen ruimte meer voor de voorzieningen.

De raad erkend het gebrek aan voorzieningen en vraagt het college om met concrete oplossingen te komen voor een aantal voorzieningen in de wijk. Het kan toch niet zo zijn dat zo’n grote wijk zonder voorzieningen in de buurt blijft zitten.

De inspraak lijkt niet veel extra gewicht in de schaal te leggen. In juni heeft de raad al besloten dat in de nieuwbouwplannen ruimte moet worden gezocht voor de gewenste voorzieningen. Het initiatief van Lokaal Zaans werd door de andere partijen gezien als zieltjes winnen door deze partij. Volgens de VVD werd er een plan gepresenteerd met allerlei open deuren. Het lijkt erop dat de inspraak niet veel heeft opgeleverd.

Verkeersveiligheid in Westzaan
De verkeerscommissie Westzaan heeft een aantal knelpunten bij de vernieuwing van de J.J. Allanstraat onder de aandacht van de politiek gebracht. Aanleiding voor Lokaal Zaans om te vragen of er verkeersregelaars kunnen worden ingezet. Volgens de wethouder staan er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de verkeersregelaars. Het kan incidenteel voorkomen dat dit niet het geval is.

Afronding werkzaamheden rond de Wilhelminabrug
Na eerdere berichtgeving dat de werkzaamheden rond de Wilhelminabrug en de sluis in een afrondende fase zaten blijven de rood-witte blokken op de fietspaden staan. Daarnaast is er een brug tussen de Czarinastraat en de Hogedijk niet toegankelijk met als gevolg dat de afgelopen maand een drietal ambulances zich hebben klemgereden bij die brug.

Gegevensveiligheid bij de GGD
Naar aanleiding van de berichten dat bij een GGD in het land de nodige informatie over de testen in handen zijn gekomen van onbevoegden hebben de VVD en D66 vragen gesteld over de gang van zaken bij ‘onze’ GGD.

In antwoord op deze vragen heeft het college aangegeven dat wordt onderzocht hoe de situatie in het Zaanse is. Zodra hier informatie over is wordt dit aan de raad verstrekt. De verantwoordelijkheid van de verwerking van de gegevens en de veiligheid daaromheen ligt bij de GGD.

Participatietraject Rochdale en de ontwikkelingen op het Eiland
De digitale bijeenkomst die tot doel had om de bewoners van het Eiland te informeren over de herontwikkeling van het Rochdale kantoor op de kop van het Eiland is niet goed verlopen. Veel vragen zijn niet beantwoord. Aanleiding voor de VVD om het college te vragen hoe zij kijken naar deze gang van zaken. Wethouder Mutluer gaf aan dat de gang van zaken geen schoonheidsprijs verdiend. Rochdale heeft toegezegd om in tweede instantie de vragen alsnog te beantwoorden en daarmee de bewoners te voorzien van de juiste informatie en hen te blijven betrekken bij de ontwikkeling in hun wijk.

Herplant bomen
In Westerwatering zijn een aantal bewoners op een positieve manier bezig met het vergroenen van de wijk. Deze groep wil een aantal behoudenswaardige bomen herplanten. Een mail van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling joeg hen schrik aan omdat daarin te lezen viel dat het niet zoveel zin heeft om de bomen te herplanten omdat dit 9 van de 10 keer zou mislukken. Wethouder Slegers gaf aan dat de zaken wat genuanceerder liggen. Hij had een antwoord van 3 A4-tjes, teveel voor dit vragenuur. Hij heeft toegezegd in overleg te gaan met de groep actieve bewoners om hen van de juiste informatie te voorzien.

Realisatie fietscrossbaan Zaandam
Initiatiefnemer de Michael van der Meer voor een fietscrossbaan in Zaandam heeft zijn plannen om op het braakliggende terrein aan de provinciale weg in Zaandam ten noorden van het Veldpark een dergelijke baan te realiseren toegelicht aan de raad.

De raad juicht dergelijke initiatieven toe maar zat wel vol met vragen over de kosten, in hoeverre voldoet dit aan een behoefte en is het veilig om een dergelijke crossbaan op een stuk bouwgrond te realiseren. Daarnaast ging het over de organisatie die de heer van der Meer voor ogen heeft, welke contacten heeft hij met diverse onderdelen van de gemeente zoals het Sportbedrijf of andere afdelingen. In reactie op deze vragen gaf de heer van de Meer aan dat hij met verschillende afdelingen in gesprek is.

Met het nodige huiswerk is de heer van der Meer naar huis gegaan, hopelijk leidt dit initiatief tot de realisatie van de fietscrossbaan al is het maar op tijdelijke basis.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl