Uit de raad van 4 maart

Gepubliceerd: 05-03-2021 11:03

Uit de raad van 4 maart

ZAANSTAD - De digitale bijeenkomst van de gemeenteraad afgelopen donderdag opende met het traditionele vragenuurtje. Dat maakt dat een 'Uit de raad van 4 maart 2021' niet mag ontbreken. Het digitale vergaderen/inspreken maakte weer eens duidelijk dat het aanspreken met de juiste naam van mensen nog een heel karwei is. Want niet iedere (in)spreker zit achter zijn eigen PC.

In het Vragenuur was 'Zwerfvuil'. het eerste item. De Partij van de Dieren vroeg aandacht voor het zwerfvuil waar in de hele gemeente last van ervaren wordt. Supermarkten dienen binnen een straal van 25 meter van hun zaak te zorgen dat de boel wordt opgeruimd. De omgevingsdienst voor het Noordzeekanaal gebied (OD NZKG) is verantwoordelijk voor de handhaving. Deze dienst heeft de afgelopen jaren geen enkele waarschuwing uitgedeeld. Op een aantal gunstige uitzonderingen na ruimen de supermarkten de rotzooi niet op. Naar aanleiding van deze vragen gaat het college in overleg met de supermarkten om de afspraken opnieuw onder de aandacht te brengen.

Verhoging leges evenementen
Als uitvloeisel van de begroting 2021 die de raad vorig najaar heeft vastgesteld worden de organisatoren van zowel grote als kleine evenementen geconfronteerd met forse verhoging van de kosten voor de leges (=vergunning voor het evenement) tot meer dan 600%, Zowel de raad als het college zijn hier onaangenaam door verrast. Het is niet mogelijk om ‘zomaar’ de kosten van de leges omlaag te brengen omdat er dan een gat in de begroting wordt geschoten. Wel gaat het college op zoek naar andere oplossingen om de pijn dit jaar te verzachten. In de begroting van volgend jaar zal deze omissie worden gecorrigeerd.

OZB aanslag 2021 roept vragen op
Afgelopen week zijn de aanslagen voor de onroerend zaakbelasting 2021 bij de burgers en bedrijven in Zaanstad op de mat gevallen. Met name bij de Horeca kwam dit heel vreemd over. Midden in de Coronaperiode worden deze ondernemers geconfronteerd met een briefje van de overheid om maar even te betalen. Een overheid die allerlei steun toe heeft gezegd maar wel deze aanslag oplegt.

Volgens de wethouder is het niet zonder meer mogelijk om de aanslag kwijt te schelden omdat dan ook andere belastingplichtigen hier om gaan vragen. Wel zegde hij toe om zorgvuldig naar betalings- en kwijtscheldregelingen te gaan kijken.

Eilanden van Hain
De bouwontwikkelingen op een deel van het voormalige sportpark in Krommenie lijkt de buurt in twee kampen te splitsen. In het begin van de ontwikkelingen zijn een aantal buurtbewoners betrokken geweest bij de plannen waardoor de inspraak geregeld leek te zijn. De deelnemers aan dat overleg werd echter een strenge vorm van geheimhouding opgelegd waardoor nu een ander deel van de omwonenden zich buiten gesloten voelen. Pogingen van een andere groep bewoners om in gesprek te komen met de eerst betrokkenen hebben geen resultaat opgeleverd.

In het Zaanstad beraad van donderdag werd een zogenaamd ronde tafelgesprek gehouden via, met name rechthoekige, schermen. In dat gesprek kwam naar voren dat er nogal wat aan valt te merken op de eisen die worden gesteld aan bijvoorbeeld een extra brug die moet worden aangelegd. De vereiste doorvaarthoogte is meer dan de bruggen die er min of meer naast liggen. Als deze hoogte gehaald moet worden komen er vrij hoge bruggen in een verder vlakke wijk. Het is de nieuwe bewonersgroep niet duidelijk waarom die moet. De huidige bruggen zijn lager en kunnen nog lang mee, dan zou de nieuwe brug toch ook lager moeten kunnen.

Daarnaast kwamen de nodige plannen op tafel over de ontsluiting van de nieuwe wijk, bij voorkeur via een directe aansluiting op de N8 van Krommenie naar Uitgeest. Het gesprek heeft niet meteen tot concrete resultaten geleid, besluitvorming rond deze plannen komt in een later stadium aan de orde in de raadsvergadering waar de echte beslissingen worden genomen. 

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl