Uit de raad van 7 september 2021

Gepubliceerd: 08-09-2021 10:09

Uit de raad van 7 september 2021

ZAANSTAD - In het Zaanstad Beraad van afgelopen dinsdag is de aanvraag van de zendmachtiging voor de komende vijf jaar aan de orde geweest. Er zijn twee kandidaten voor de zendmachtiging te weten het Online Platform De Orkaan en RTV Zaanstreek.

In de afgelopen periode heeft een drietal deskundigen de aanvraag van beide aanvragers beoordeeld en een eindrapport opgesteld, dit eindrapport is in het Zaanstad Beraad besproken en toegelicht door de opstellers van het eindrapport. 


Uit de raad kwamen diverse vragen naar voren over het proces en de al dan niet beschikbare informatie waaronder het ontbreken van een aangepaste begroting van RTV Zaanstreek. Nader onderzoek naar een samenwerking tussen beide partijen leidt bij diverse partijen tot vragen waarom in een eerder stadium dat niet is gelukt. Wat zou dan nu leiden tot een wel succesvol resultaat.

Het verschil in de kosten van de bedrijfsvoering leidde tot nogal wat vragen uit de Raad, waarom lukt het de Orkaan binnen de beschikbare middelen wel om een journalistiek product neer te zetten en moet RTV Zaanstreek terug naar een bedrijfsvoering met enkel en alleen vrijwilligers. Dit is het gevolg van keuzes voor het al dan niet hebben van een vaste studio met de nodige apparatuur en de daarmee gepaard gaande kosten.

Op vragen gaven de deskundigen aan dat het beschikbare budget niet de ruimte geeft om een goede lokale omroep met een lokaal toereikend media aanbod, volgens de NLPO valt binnen dat lokaal toereikend media aanbod ook lineaire radio en televisie. Volgens diezelfde NLPO is voor een volwaardige lokale omroep € 850.000 nodig in een gemeente van de omvang van Zaanstad samen met Wormerland. Een fors verschil met de beschikbare middelen in Zaanstad en Wormerland van € 110.000.

Komende donderdag zal de politieke besluitvorming plaatshebben met een definitief besluit over het advies dat de gemeente aan het commissariaat van de media moet uitbrengen op 16 september.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl