Uit de raad van 8 juli

Gepubliceerd: 09-07-2021 12:07

Uit de raad van 8 juli

ZAANSTAD - Het laatste Zaanstad Beraad voor het zomerreces. In zijn openingswoord vroeg burgemeester Hamming aandacht voor Peter R. de Vries en tipte nog even aan dat de raad altijd uiterst zorgvuldig dient te zijn in haar besluiten.

Terrein Noorderveenweg
Als eerste onderwerp de perikelen rondom de grond waar GroenWaterRijk zich de beheerder van mag noemen, waar Babbels Live moet plaatshebben en waar de familie Brugeman wil gaan bouwen. De stichting GroenWaterRijk staat voor vijf jaar genoteerd als beheerder van de voormalige Forbostrook (althans wat daar nog van over is) en zit vol plannen. Ad de Lange, de man achter Babbels Live, leek zich in een hoek gedrukt te gaan voelen gezien de plannen van GroenWaterRijk, maar onderling overleg haalde die kou uit de lucht.
De familie Brugeman is nu de volgende die haar plannen in gevaar ziet komen met de 1200 m2. Ook hier zal overleg een oplossing moeten kunnen bieden.

Zaanstad biedt veilige haven aan vluchtelingenkinderen
In het Zaanstad Beraad van 11 juni is een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen in totaal 500 alleen staande vluchtelingenkinderen in Nederland op te vangen. Deze motie is aangenomen met tegenstemmen van de VVD, Liberaal Zaanstad en de POV. Met dit besluit voegt Zaanstad zich in een groep van meer dan 100 gemeenten die al eerder een soortgelijk besluit hebben genomen.

Woonbestemming voor de voormalige telefooncentrale op de Krimp in Zaandam
Op 11 juni heeft de gemeenteraad van Zaanstad unaniem besloten het college op te roepen om samen met Woningbouwvereniging IJmere (eigenaar van het pand) de voormalige telefooncentrale op de Krimp om te bouwen voor woning voor starters en senioren. Nadat vorige week de plannen voor een museum op die plek door de raad in de ijskast zijn gezet komt nu deze alternatieve bestemming (weer) in beeld. Al eerder was er door de raad aangedrongen om voor dit pand naar een andere bestemming te kijken dan het museum waarvoor de gemeente zich hard heeft gemaakt.

Terugtrekken raadsbesluit
Na de eerste pauze - juist rondom de aankomst van de presterende Peperstraat bewoners met in hun midden raadslid Hartog - een stortvloed aan stemmingen. Slechts mondjesmaat een stemverklaring zodat de vaart er goed in kon blijven. Het terugtrekken van een raadsbesluit zorgt nog wel voor een bries in de raadszaal. Dit met het oog op het Voorbereidingsbesluit Balkenhaven- en Hemkade terrein. Hoewel SP, GL, LZ, DZ, D66 en PvdD tegen stemden weer de motie aangenomen.

Emo-kaart

Over het Zaans Mobiliteit Plan (ZMP) werd vervolgens stevig gediscussieerd. Want is een plan waar zoveel moties over worden ingediend wel een goed plan? Op zeker moment is het de heer Wit (CDA) die constateerde dat het trekken van de emo-kaart het einde betekent van de discussie. Hij ziet het ZMP als een goed voorbeeld van participatie.

Wijze raadsleden
Belangrijk deze avond de benoeming van de commissie die zich intensief bezig moet gaan houden met de organisatie van het onderzoek naar de misstanden in het gemeentelijk apparaat. Vier raadsleden werden benoemd zijnde de dames De Boer en Onclin als ook de heren De Vries en Zoomermeijer. Burgemeester Hamming wenste het kwartet alle succes en wijsheid toe.

Hek van de dam
Het laatst dispuut van deze lange vergadering handelde over het hek op de Hemkade. DZ diende daar eem motie voor in. Deze werd niet aangenomen. 'Er is vooral rust nodig in die buurt' tipte Jan de Vries namens D66. Dat idee werd door de meeste aanwezigen gedeeld.

In zijn slotwoord bedankte burgemeester Hamming iedereen voor haar en zijn inzet in dit bijzondere jaar en dan met name richting de bodes die daarom een applaus in ontvangst mochten nemen. 'Tot over zes weken!' 

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl