Uit de raad: vragen(v)uur

Gepubliceerd: 18-12-2020 9:12

Uit de raad: vragen(v)uur

ZAANSTAD - Als er door politici gesproken is in het kader van de gemeenteraad en college - hetzij in de raadszaal dan wel via de digitale snelweg - is de vaste rubriek 'Uit de raad' een logisch gevolg. Daarom nu berichten uit de raad van 17 december 2020

Vragenuur
Voorafgaand aan de raadsvergadering is donderdagavond het vragenuur aan de orde geweest. In dit (half)uur zijn de volgende vragen aan de orde geweest.

Zeeheldenbuurt
Op dit moment heeft er funderingsherstel in de Zeeheldenbuurt in Wormerveer plaats. In verband met de aanwezigheid van mussen lijkt het erop dat de voortgang van dit project vertraging oploopt. Dit kan effect hebben op de financiering die de bewoners voor dit project hebben rond gekregen omdat in een aantal gevallen de voorwaarde is gekoppeld dat de werkzaamheden voor een bepaalde datum zijn afgerond. Het lijkt erop dat die datum mogelijk niet gehaald wordt.

Wethouder Mutluer heeft aangegeven dat alles in het werk wordt gesteld om de werkzaamheden zo spoedig mogelijk weer op gang te krijgen, ze heeft daarvoor contact gehad met Parteon en de betrokken aannemer. Die hebben toegezegd alles in het werk te stellen om de oorspronkelijke planning te halen.

Huisvestingsverordening
In de raadsvergadering van donderdag kwam de nieuwe huisvestingsverordening voor 2021 aan de orde. Veel discussie was over de wijze waarop de beschikbare woningen worden toegewezen in met name Poelenburg. Daarbij kwam de zogenoemde Rotterdamwet regelmatig voorbij. In deze regelgeving wordt bij de toewijzing van een woning ook gekeken naar de economische situatie van de woningzoeker. Iemand met een baan krijgt eerder een woning toegewezen als iemand met een uitkering.

Volgens de voorstanders van deze regeling is hij niet ideaal maar minder slecht dan door te blijven gaan om uitkeringsgerechtigden bij elkaar te zetten. De instroom van bewoners met een regulier inkomen bevorderd op vele vlakken de woonwijk, het gaat heel langzaam maar het veroorzaakt wel een positieve ontwikkeling. Voor Groen Links en Denk was dit aanleiding om de nieuwe huisvestingsverordening niet te steunen.

Bij de behandeling van de huisvestingsverordening kwam ook een amendement aan de orde om vluchtelingen, met een status dat ze in Nederland mogen blijven, geen voorrang meer te geven bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Dit voorstel was aanleiding voor een stevige discussie over de manier waarop we met vluchtelingen omgaan. De PVV en POV werden indirect beschuldigd van het achterstellen van de vluchtelingen terwijl deze partijen naar eigen zeggen niet meer deden dan te zorgen voor huisvesting van de Zaanse jeugd die nu bij papa en mama thuis moeten blijven wonen. Ondanks de steun van de VVD en DZ is dit amendement niet aangenomen.

Uiteindelijk is de huisvestingsverordening met steun van een meerderheid van de raad aangenomen.

Oliehandel Van Megen
Aan de Havenstraat in Zaandam zit de Oliehandel Van Megen recht tegenover de woningen die daar staan. De handel brengt de nodige verkeersbewegingen met zich mee. De raad moest donderdag een beslissing nemen over een plek voor de oliehandel: blijven zitten aan de Havenstraat of verhuizen naar een andere locatie in bijvoorbeeld naar de Thomassen haven Deze variant is volgens Democratische Zaanstad onvoldoende onderzocht en er is geen aanleiding voor haast die nu aan de dag wordt gelegd. De Oliehandel wil aan de Havenstraat blijven zitten, hiervoor moet het bestemmingsplan voor dit gebied worden aangepast.

Diverse partijen hebben de nodige bezwaren die voortkomen uit de verkeersbewegingen. De Partij voor de Dieren gaf aan dat de activiteiten van de Oliehandel niet passen in het traject van de energietransitie waar we nu in zitten.

Ondanks de diverse bezwaren kon het voorstel rekenen op de steun van de meerderheid van de raad.

Subsidie Zaans toneelhuis Theatermijn
De Theatermijn was in eerste instantie van plan om in de culturele broedplaats Hellema te gaan zitten. Afgelopen zomer is gebleken dat dat geen werkbare oplossing is. Theatermijn heeft een andere locatie gevonden aan de Cornelis van Uitgeeststraat in Zaandam op een steenworp afstand van Hellema. Om dit te kunnen bekostigen vraagt deze organisatie om € 100.000 extra subsidie per jaar en € 300.000 om het pand dat ze willen gaan gebruiken geschikt te maken voor het doel wat de Theatermijn heeft.

Diverse partijen konden zich niet vinden in het voorstel, ondanks dat is het voorstel aanvaard en kan de Theatermijn aan de slag.

Biomassacentrale
Een fors aantal partijen hebben een motie ingebracht om te stoppen met de biomassacentrale in Zaandam. Een project dat een aantal jaar geleden is gestart met het idee dat dit milieuvriendelijker zou zijn als het stoken op aardgas. Na de aanvang van de bouw van de centrale in Zaandam zijn de biomassacentrales in een ander daglicht komen te staan.

De motie vraagt om na te gaan wat de financiële en juridische gevolgen zijn van het stoppen met biomassa en onderzoek te doen naar alternatieve energiebronnen zoals aardwarmte en dergelijke.

Voor een groot deel is de motie gelijk aan die in november 2019 is aangenomen. Mede daarom is de motie verworpen. Als de motie uit 2019 wordt uitgevoerd omen de genoemde punten vanzelf aan de orde.

Problematiek lift en roltrappen op het stadhuisplein
De lift en de roltrappen op het stadhuisplein vertonen structurele mankementen waardoor ze onbruikbaar zijn en daarmee het station en het stadhuis onbereikbaar zijn. Motie is bedoeld als steun aan wethouder Slegers die de hele avond moest wachten om pas na middernacht zijn inbreng te kunnen leveren. De motie kon uiteindelijk rekenen op de steun van de meerderheid van de raad.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl