Uit de raad: wel of niet een moskee en gifvrije onkruidbestrijding

Gepubliceerd: 04-12-2020 11:12

Uit de raad: wel of niet een moskee en gifvrije onkruidbestrijding

ZAANSTAD - Als er door politici gesproken is in het kader van de gemeenteraad en college - hetzij in de raadszaal dan wel via de digitale snelweg - is de vaste rubriek 'Uit de raad' een logisch gevolg. Daarom nu berichten uit de raad van 3 december.

Moskee op Madagaskar in Zaandam
De Moskee Essalam aan het Madagaskar in Zaandam zit in een houten gebouw en wil al jaren tot nieuwbouw overgaan. Het moskee bestuur wil bij de realisatie van nieuwbouw meteen overgaan tot een 30% groter pand dan waar ze nu over beschikken. Voor dat plan is geen draagvlak in de wijk en ook niet in de Raad.

De wijk verwacht een toename van de parkeeroverlast in de wijk die nu al groot is, tevens zullen de aangrenzende woningen minder zon krijgen. Binnen het huidige bestemmingsplan is er geen ruimte voor een groter pand. Denk, Rosa, PvdA, de Christen Unie en Groen links vinden dat van het bestemmingsplan mag worden afgeweken, de meerderheid van de raad voelt daar niet voor.

Vanuit de raad kwam de suggestie om de nieuwbouw niet groter te maken dan het huidige pand óf een andere locatie voor de moskee te zoeken in Zaandam Zuid.

Een afwijzing van de plannen door de gemeente moet goed worden beargumenteerd omdat dit grote effecten heeft voor de moskee organisatie. Deze is al vanaf 2013 bezig om een betere huisvesting te realiseren.

Gifvrije onkruidbestrijding
Groen Links, Rosa, PvdD, de SP en PvdA hebben het college opgeroepen om de onkruidbestrijding in de stad gifvrij aan te pakken. Dit voorstel kon rekenen op de steun van een meerderheid van de raad. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft toegezegd dat de huidige werkwijze niet wordt aangepast, daarin wordt ook al geen gif meer toegepast.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl