Uit de raad: wethouder heeft eerste klus als Tweede Kamerlid al gekregen

Gepubliceerd: 27-11-2020 8:11

Uit de raad: wethouder heeft eerste klus als Tweede Kamerlid al gekregen

ZAANSTAD - Als er door politici gesproken is in het kader van de gemeenteraad en college - hetzij in de raadszaal dan wel via de digitale snelweg - is de vaste rubriek 'Uit de raad' een logisch gevolg. Daarom nu berichten uit de raad van 26 november.

Vragen
Voorafgaand aan de raadsvergadering van afgelopen donderdag zijn er een aantal vragen gesteld. Zo kwam o.a. de uitstoot van de Olam aan bod. Wethouder Wessel Breunesse (GroenLinks) stelde voor om daar in ieder geval een technische sessie aan te wijden met alle betrokkenen.

Geen Carbid schieten in Zaanstad
Jan de Vries(D66) heeft het college opgeroepen om te komen tot een verbod van het afschieten van Carbid. Dit vanwege de grote gevaren in vooral de binnenstedelijke gebieden. Daarnaast hoort het niet in de Zaanse traditie van het vieren van de jaarwisseling. Burgemeester Hamming heeft toegezegd dit verbod op te nemen in de plaatselijke verordening.

Openstelling busbrug
Donderdag kwam de busbrug De Binding tussen Westerkoog en Westerwatering opnieuw aan de orde in de raadsvergadering van de gemeente Zaanstad. De toekomstige 24 uurs openstelling (nu 20 uur per (werk)dag) leiden tot nogal wat vragen over de effecten die dit heeft op de verkeersdrukte op de rondweg in Westerkoog. En welke maatregelen er nodig zouden zijn om de gevolgen voor de inwoners van Westerkoog te beperken.

De registers werden zover opengetrokken dat Harrie van der Laan wethouder Mutluer alvast opriep om voor Zaanstad te gaan pleiten als ze in de 2e Kamer zou komen te zitten voor de PvdA. De wethouder staat 11e op de lijst, deze partij heeft nu 9 zetels. Er wordt hen dus een groei van ruim 20% toegewenst door Van der Laan, zou het bijna Sinterklaas zijn?

Wethouder Slegers gaat ervan uit dat de groei van het verkeer minder stevig zal zijn als tot nu toe wordt aangenomen mede als gevolg van het meer thuiswerken. De weg binnen door is in zijn optiek geen haalbaar alternatief meer omdat de panden van Odion daar nu staan én er plannen liggen om het middengebied te gaan herontwikkelen met meer woningen. Er is begrip voor de zorg van de inwoners direct aan de rondweg die de nodige overlast vrezen. De rondweg wordt ingericht als een 30km weg, met de bedoeling dat het verkeer minder hard gaat rijden dan nu wordt verwacht.

Ondanks alle bezwaren heeft de meerderheid van de raad het voorstel om de busbrug helemaal open te stellen gesteund. Alleen de SP, Lokaal Zaans en de Partij van de Dieren hebben tegen het voorstel gestemd.

In de discussie over de busbrug kwam naar voren dat door de hele stad de infrastructuur een probleem is. Dit gaf aanleiding om de provinciale Zaanse politici, waaronder Jeroen Olthof, op te roepen om de nodige aandacht aan deze problematiek te schenken en waar mogelijk nodig de helpende hand te reiken.

Bonus voor de BOA’s
Het politiepersoneel krijgt een Corona bonus van € 300,00 als compensatie van de extra zware werkzaamheden die zij in deze bijzondere tijd moeten verrichten. Diverse partijen hebben gevraagd om de BOA’s ook een dergelijke bonus te geven. Wekelijks worden zij geconfronteerd met verbaal geweld en niet zelden ook fysiek geweld. Als reactie op het voorstel kon de burgemeester melden dat dit inmiddels al is geregeld, de bonus zal ook zonder de motie worden uitgekeerd aan de BOA’s.

Stadhuis als stemburo
De POV stelt voor om het stadhuis open te stellen als stemburo voor mensen met een visuele beperking omdat de vorige locatie in het OMC aan het eind van de Peperstraat niet goed bereikbaar en toegankelijk is voor slechtziende. Hiervoor moet de belijning vanuit het station nog wel worden verbeterd. Dit voorstel dat ook is ingediend door Groen Links en het CDA. Het voorstel is al opgepakt door de gemeente en zal dus worden uitgevoerd zonder dat er over is gestemd.

Voor 14
Diverse linkse partijen hebben een motie ingediend om bij de landelijke regering aan te dringen op een verhoging van het minimumloon naar € 14,00 per uur. Op dit moment kunnen veel huishoudens op het minimum niveau de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. In navolging van veel andere gemeentes willen de indieners een beroep op de landelijke overheid doen om de minima te ondersteunen. Wethouder Groothuismink geeft aan dat het geen aangelegenheid is waar het college van B&W iets van zou moeten vinden. De brief kan namens de raad worden gestuurd, daar heeft de raad het college niet voor nodig.

Het voorstel kon na enige discussie rekenen op een meerderheid van de raad, een aantal rechtse partijen vindt dat de gemeente hier niet over gaat en waarschuwde voor de kostenverhogende effecten.

Spoor onder de grond
Elf partijen in de raad hebben gevraagd om een gedegen onderzoek naar de mogelijkheden om de spoorlijn naar Uitgeest onder de grond te brengen. Het huidige bovengrondse tracee dwingt tot allerlei ongewenste alternatieven zoals de busbrug. Volgens de indieners moeten we nu het lef hebben grootschalig te denken zoals onze voorouders deden toen de spoorlijn is aangelegd en de Hembrug is gebouwd, beide voor die tijd een huzarenstukje. Die insteek moeten we nu ook aan de dag leggen willen we de stad in de toekomst bereikbaar houden aldus de indieners. Gezien de brede steun is het voorstel aangenomen, wethouder Slegers zegde toe om dit mee te nemen in de ontwikkelingen van de plannen voor de komende jaren.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl