Uit de raadsvergadering van Zaanstad van 18 november 2021

19-11-2021 11:24

Uit de raadsvergadering van Zaanstad van 18 november 2021

ZAANSTAD - Na de soms ellenlange besprekingen over de begroting van de stad zijn het nu weer de onderwerpen die de raadsagenda zeer afwisselend maken.

 Inspraak inzake de verkamering in Westerwatering
Als bewoner van Zaans Hout/Nieuw West (Westerwatering houtwerf) sprak de heer Bodifee (zie foto) afgelopen donderdag de raad van Zaanstad toe over de problematiek van de verkamering van woningen in de wijk. Met name in Westerwatering zijn in de afgelopen periode meerdere woning opgesplitst in kamers zodat er meerdere personen per woning kunnen worden gehuisvest met daarbij de financiële voordelen voor de woningbezitter, hij kan immer per kamer een fors bedrag per maand incasseren.

Voor de wijk heeft dit tot gevolg dat op meerdere punten overlast ontstaat, de parkeerdruk neemt fors toe, op rare tijden worden er feestjes georganiseerd en de sociale samenhang verdwijnt in de optiek van de bewoners die de heer Bodifee vertegenwoordigd. Richtlijnen welke zijn vastgelegd in de huisvestingsverordening worden niet gehandhaafd, zo wordt er toestemming gegeven voor de volgende woning die wordt verkamerd ondanks dat deze binnen de afgesproken afstand van een andere reeds verkamerde woning ligt. Daarnaast wordt het maximale aantal huurders per woning van 4 stuks overschreden zonder dat hier tegen wordt opgetreden.

Vragenuur
Na de inspraak volgde het vragenuur van deze week met weer een fors aantal vragen over verschillende onderwerpen.

Parkeerproblematiek Gouwpark
In de nieuwe wijk Gouwpark op de plaats van het oude ziekenhuis in Zaandam blijkt veel te weinig parkeerruimte beschikbaar. Het aantal plekken voldoet volstrekt niet aan de gestelde normen bij de ontwikkeling van de wijk. De ontwikkelaar(HSB) is afgeweken van deze normen en gaat creatief om met het tellen van het aantal parkeerplekken. Domweg de parkeerplekken op het privé terrein van de (toekomstige) bewoners worden meegeteld om aan het totaal van de openbare plekken te komen.

De gemeente heeft de ontwikkelaar inmiddels juridisch aansprakelijk gesteld om helder te maken dat de ontwikkelaar niet zomaar van dit probleem af kan komen. Tot op heden neemt HSB deze aansprakelijkheid niet voor zijn rekening. De gemeente bereid zich voor op een juridisch treffen met het bedrijf.

Na de afronding van de oplevering van alle woning in het 1e kwartaal 2022 wordt de parkeerproblematiek in kaart gebracht, hoeveel plekken zijn er dan werkelijk en in hoeverre wijkt dat af van de eerder gemaakte afspraken met de bewoners. Nu is al duidelijk dat de wijk geen ruimte heeft voor parkerende bezoekers, die zijn aangewezen op de parkeergarages bij het ziekenhuis en de supermarkt naast het ziekenhuis.

Priklocatie voor de ‘Booster’ prikken.
Vorige week heeft Harrie van der Laan (POV) vragen gesteld over een locatie om de booster prikken te kunnen zetten. Toen was er nog geen concrete plek, de burgemeester verwachte toen geen problemen. Woensdag werd bekend dat de Aris van der Broekweg in beeld is om een tent neer te zetten waar de prikken kunnen worden gezet.

Het is de bedoeling dat de inwoners van zowel de Zaanstreek als Waterland op deze locatie hun prikken gaan halen. Deze ontwikkeling is voor de heer van der Laan aanleiding van het stellen van de nodige vragen. Na aanvulling werden het er 18.

In antwoord op de vragen kon wethouder Krieger melden dat de locatie op de Aris van der Broekweg inmiddels niet meer in beeld is. De wethouder kon nog niet melden welke locatie dan wel gebruikt gaat worden omdat er nog met de omwonenden gesproken moet worden. Wel wordt zowel in Zaanstad als in Waterland een locatie gezocht zodat de druk op de locatie minder wordt. De voorkeur van de gemeente gaat uit naar een plek buiten de sporthallen om het sporten niet in de weg te zitten.

De wethouder erkend dat de prikken zo snel mogelijk moeten worden gezet maar is daarbij wel afhankelijk van het beleid van de rijksoverheid. Dat kan de gemeente alleen maar faciliteren maar ze heeft geen invloed op de start van het ‘prikproces’. Het liefst wil de wethouder morgen beginnen maar we moeten op het rijk wachten.

Van der Laan was ontstemd over het feit dat er sinds eind september klaarblijkelijk niets is gebeurt aan het zoeken van een locatie. Hij wil weten welke scenario’s hiervoor zijn uitgewerkt.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl