Uit de raadsvergadering van Zaanstad van 28 oktober

Gepubliceerd: 29-10-2021 9:10

Uit de raadsvergadering van Zaanstad van 28 oktober

ZAANSTAD - Alvorens de Zaanstedelijke politici zich op de algemene beschouwingen konden storten was het eerst Jan de Ridder, nog tot 1 maart 2022 directeur van de Rekenkamer Metropool Amsterdam, die het vlak voor de vergadering openbaar gemaakte werkstuk 'Social return on investment' presenteerde en voorzag van twee aanbevelingen. Vervolgens was het burgemeester Jan Hamming die Erasmus en zijn humanisme opvoerde om aan t geven dat zijn houding nog altijd van belang is.

Vooraf de melding dat er per fractie vijf minuten spreektijd beschikbaar was en dat naast de vijf afbrachten de heren Zoomermeijer en Van Braam als fractie deelnamen, waar de heer Hartog alleen zijn naam wilde laten horen en niet zijn mogelijk voormalige partij. De voorzitter maakte andermaal gebruik van de schaal met de briefjes met namen om de spreekvolgorde te bepalen.

Algemene beschouwingen
Donderdag was het tijd voor de eerste reacties van de fracties op de begroting voor 2022-2026. Als er in de overige vergaderingen nogal eens moest worden gezocht naar een duidelijk profiel van de diverse partijen was daar donderdag geen sprake van. Het feit dat we in maart volgend jaar naar de stembus mogen zal daar zeker aan hebben bijgedragen.

De VVD hecht sterk aan fraude opsporing bij uitkeringen terwijl de PvdA het belang van de uitkeringsgerechtigde als prioriteit ziet, zonder de fraude bestrijding uit het oog te verliezen. Voor de buitenwereld gaat het om nuance verschillen terwijl in de raadzaal de partijen de verschillen benadrukken om de partijstandpunten naar voren te brengen.

Gezien de algemene financiële situatie, de gevolgen van de Corona crisis en de problemen die Zaanstad van oudsher al kent, valt er weinig te kiezen. De partijen hebben nauwelijks ruimte om hun prioriteiten te benadrukken door het schuiven van financiële middelen. Er valt domweg nauwelijks te schuiven.

Ondanks dat heeft de raad de hele avond gesproken over de begroting mede als gevolg van de versplintering in de raad die mogelijk nog verder gaat nu Zoomermeijer door zijn partij is geroyeerd en Van Braam is als gevolg daarvan uit de SP is gestapt. Evert Hartog is nog niet zover. Hij wacht een gesprek met het landelijk bestuur van de partij af dat komende dinsdag moet plaatshebben.

Na de bijdragen van alle partijen volgt volgende week dinsdag een uitgebreide discussie over de begroting gestart met een uitloop naar donderdag. Dan zal ook helder worden of er op essentiele punten bijstelling plaats gaat hebben of dat het blijft bij het verdelen van de armoede

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl