Uit de 'Star Leaf' raad

Gepubliceerd: 15-01-2021 8:01

Uit de 'Star Leaf' raad

ZAANSTAD - Als er door politici gesproken is in het kader van de gemeenteraad en college - hetzij in de raadszaal dan wel de laatste tijd gebruikelijk via de digitale snelweg - is de vaste rubriek 'Uit de raad' een logisch gevolg. Daarom nu berichten uit de raad van 14 januari 2021.

In het vragen uur aan het begin van het Zaanstad Beraad van afgelopen donderdag kwam een grote variëteit aan onderwerpen langs. Van het ophalen van de kerstbomen tot de afbouw van de dienstverlening op het station in Zaandam. Als het gaat om dat laatste onderwerp heeft de NS in de optiek van het CDA eenzijdig besloten om de service- en informatievoorzieningen op het station drastisch te verminderen omdat alles meer en meer digitaal gaat. Een groot deel van de reizigers kan mee in deze ontwikkeling, een ander deel heeft hulp nodig bij het plannen van hun reis, het kopen van een kaartje en andere praktische zaken. Naar aanleiding van de vragen van het CDA gaf wethouder Slegers aan dat de dienstverlening op het station Zaandam wordt afgeschaald van Full Service naar Full Service Light. Op basis van zijn informatie blijven er genoeg mogelijkheden over voor de reiziger om geholpen te worden door medewerkers van de NS om hun reis te kunnen maken.

In verband met de situatie rond Corona zijn dit jaar de kerstbomen op een andere manier ingezameld dan in voorgaande jaren. Het was de bedoeling dat de kerstbomen, die de burgers kwijt wilde, werden aangeboden op dezelfde plekken als waar de containers moeten worden neergezet als ze geleegd worden. In een aantal gevallen is dit niet goed gegaan en zijn de kerstbomen te lang blijven liggen op de openbare weg. Voor zover dat nu bij wethouder Slegers bekend is zijn de achtergebleven exemplaren inmiddels van straat gehaald. Hij gaat vrijdag na wat de stand van zaken is en heeft er vertrouwen in dat dit probleem is opgelost.

Meerdere partijen in de raad maken zich zorgen over de berichtgeving uit Amsterdam waaruit is gebleken dat de coffeeshops daar nog enkel en alleen hun waren mogen aanbieden aan inwoners van Nederland. Toeristen zijn dan niet meer in de gelegenheid om in de stad aan de genotsmiddelen te komen. Dit zou kunnen leiden tot een stroom naar coffeeshops buiten de hoofdstad zodat men daar aan hun trekken kan komen. Burgemeester Hamming is door de gemeente Amsterdam geïnformeerd over dit besluit. Hij verwacht niet dat er een grote stroom toeristen op gang gaat komen die op zoek zijn naar een coffeeshop die hen wel aan de gewenste producten kan helpen. Nu is dat zeker niet het geval omdat het toerisme op zijn gat ligt. Mocht dat in de toekomst wel het geval zijn dan zal de gemeente passende maatregelen nemen.

Groen Links en de PvdA maken zich zorgen over de gevolgen van de Lock Down voor de ontwikkeling van de leerlingen in het basisonderwijs is Zaanstad. Met name in die gezinnen die hun kinderen minder kunnen ondersteunen dan nodig, lopen de kinderen mogelijk achterstanden op. De partijen vroegen zich af wat de gemeente hier aan kan en gaat doen. Wethouder Natasja Groothuismink gaf aan dat er intensief contact met de gemeentebesturen is over deze problematiek. De scholen die een relatief groter aantal kwetsbare leerlingen onderwijs geven houden de ontwikkeling van deze kinderen goed in de gaten. Daarbij zou het zo kunnen zijn dat bijvoorbeeld de leerlingen van groep 8 van deze scholen wel onderwijs op school krijgen in tegenstelling tot de scholen waar deze problematiek minder speelt. De gemeente blijft de ontwikkeling volgen mede gezien de verlenging van de Lock Down.

De POV en PVV hebben vragen gesteld over de ontwikkelingen rond de Peperstraat en de Beatrixtoren. Als de Beatrixtoren blijft staan omdat deze in de optiek van o.m. ROSA een beeldbepalend onderdeel van de stad is kan dit gevolgen hebben voor de verder ontwikkelingen van de Peperstraat. De ontwikkelaar gaat ervan uit dat het project van de vernieuwbouw van de Peperstraat financieel niet meer interessant is als de Beatrixflat moet blijven staan. Naast het directe effect op de Peperstraat heeft dit ook gevolgen voor het gebied ten zuiden van de Peperstraat tot en met de Burcht. Wethouder Krieger gaf aan dat het beoogde bouwvolume van het plan met zo’n 25% afneemt. Het gaat daarbij om het volume dat terugkomt, het volume van de Beatrixtoren blijft vanzelfsprekend gehandhaafd. Gezien deze ontwikkeling zal de huidige ontwikkelaar afzien van de vernieuwbouw en zullen er nieuwe plannen moeten worden ontwikkeld voor dit gebied. Dit gaat een aantal jaar kosten, los van de al gemaakte kosten.

De VVD heeft aan het college gevraagd hoe de gemeente aan de slag gaat om zoveel mogelijk stemgerechtigden naar de stembus te krijgen. De vragen gingen daarbij voornamelijk over hoe dat wordt gedaan richting de groep jonge nieuwe stemmers. Burgemeester Hamming gaf aan dat de gemeente alle middelen inzet om de burgers te informeren over aanstaande verkiezingen, de jongste groep wordt onder meer benaderd via een brief maar ook door klassen van middelbare scholen uit te nodigen voor een voorlichtingsbijeenkomst hoe onze democratie werkt. 


Zaanstad heeft veel beeldbepalende panden binnen haar gemeente grenzen. De VVD heeft vragen gesteld hoe de gemeente omgaat met deze panden om ze nog lange tijd te behouden. In de praktijk staan er op dit moment zo’n 80 panden op een lijst die nog moeten worden beoordeeld. Hoe lang denkt het college er nog over te doen om deze achterstand weg te werken. Wethouder Groothuismink gaf aan dat er volgende week een agenda initiatief gepland staat dat over dit onderwerp gaat. Daar kunnen nadere afspraken gemaakt hoe de gemeente om gaat met de beeldbepalende panden.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl