Uit het gemeentehuis

Gepubliceerd: 27-08-2021 9:08

Uit het gemeentehuis

ZAANSTAD - De eerste zitting na de vakantieperiode van het college van B&W en de gemeenteraad heeft weer geleid tot een verslag met als titel 'Politiek 26 augustus 2021'.

Vragenuur
In de zomerperiode zijn de nodige vragen opgespaard waardoor in dit eerste vragenuur ruim 70 vragen voorbij kwamen over een uiteenlopend scala aan onderwerpen. Dit deel stond onder voorzitterschap van H.J. Egberts (VVD).

Diverse vragen van de POV werden tijdens de vergadering van de agenda gehaald omdat de portefeuille houders (lees de wethouder die over het onderwerp gaat) niet aanwezig waren om de vragen te beantwoorden. De heer Van der Laan wenste geen antwoorden van vervangers te behandelen en daarmee zijn de vragen doorgeschoven naar een volgende vergadering.

Covid 19 en Poelenburg/Zaandam Zuid
D66 heeft een aantal vragen gesteld over de vaccinatiegraad in Poelenburg en Zaandam Zuid. In antwoord op deze vragen kon wethouder Mutluer melden dat de vaccinatiegraad in deze wijken fors aan het toenemen zijn zodat de geuite zorg mogelijk niet geheel terecht (meer) is.

Verkameren van woningen
De PVV heeft vragen gesteld over het opsplitsen van woningen in losse kamers die dan in de verhuur komen. Heel concreet gaat het om de voormalige pastorie van de Rooms Katholieke kerk aan de Marktstraat in Wormerveer en een woning op de Ooienvaarstraat in Zaandam.

In antwoord op de vragen kon wethouder Van Bruinesse melden dat de aanvraag voor het pand in Wormerveer al was ingediend voordat besloten is om terughoudend te zijn met het opsplitsen van woningen, daarmee geld voor dat pand een voldongen feit.

Het concrete voorbeeld in Zaandam gaat om het splitsen van de woning en niet om verkamering van het pand. Daarvoor moet een vergunning bij de Omgevingsdienst worden aangevraagd en daar gaat de gemeente niet over.

Nota Woonbebouwing
Om de bouw van allerlei schuurtjes en dergelijke in enige mate te reguleren heeft de gemeente een nota Woonbebouwing opgesteld waarin richtlijnen zijn opgenomen wat in de bestaande wijken wel of niet zou zijn toegestaan. Enige mate van betutteling in het voorgelegde stuk ontbrak helaas niet, volgens de nota zouden de kliko’s niet in een omhulsel mogen worden geplaatst. Dit kon niet rekenen op steun van een aantal partijen in de raad.

Peter van Haasen (PVV) vroeg zich af of de gestelde regels wel gehandhaafd (kunnen) worden, een tekening indienen die voldoet aan de voorschriften terwijl bij de uitvoering van de voorschriften wordt afgeweken geeft rechtsongelijkheid.

In de inspraakronde aan het begin van het Zaanstad Beraad kwam naar voren dat een beroep doen op de regels in een aantal gevallen gebruikt (kan) worden om buren te pesten. Zolang buren niet moeilijk doen kan er veel, op het moment dat buren dwars liggen wordt het een stuk lastiger. Diverse fracties gaven aan dat de regels daarvoor niet zouden moeten worden gebruikt.

De ambtenaren hebben nog enig aanpassingswerk te verrichten voor de nota in een volgende raadsvergadering kan worden vastgesteld.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl