Uit het Zaanstad Beraad 13 januari 2022

14-01-2022 09:17

Uit het Zaanstad Beraad 13 januari 2022

ZAANSTAD - De digitale vergadering van de raad van Zaanstad was afgelopen donderdag weer een digitaal avontuur. Eén van de twee geplande vergadersessies ging niet door omdat er geen insprekers waren en beide agendapunten naar een later tijdstip zijn verplaatst. De woorden die deze avond zonder concurrentie het meest vielen waren 'kort' en 'bondig'.

Slechts vergadersessie B bleef over die ook niet geheel ongestoord is verlopen. De kennismaking met de nieuwe directeur van de Stichting Jeugdhulp, de heer van den Born, kende de nodige aanloopproblemen. Na deze aanloopproblemen heeft de heer Van den Born zich voorgesteld, dit op verzoek van de raad van Zaanstad.

Welstandnota
In de enige vergadersessie die donderdag wel doorging stonden nog een tweetal formele agendapunten op het programma, als eerste de wijziging van de welstandnota. Op basis van de definitieve welstandnota beoordeeld de welstandscommissie van de gemeente plannen met betrekking tot verbouwingen en aanpassingen aan bebouwing in de stad. Daarbij wordt ook gekeken of, delen van, bebouwing monumentswaardig zijn of niet.

Op het moment dat er monumentswaardige bebouwing aanwezig is vraagt dat de nodige extra aandacht van de welstandscommissie. Een vruchtbare samenwerking met de woningbouwcoöperaties is een randvoorwaarde om te komen tot een goede invulling van de bebouwing in de stad, natuurlijk met name daar waar de coöperaties panden bezitten in het betreffende gebied.

Er was wat onduidelijkheid over de status van de twee stukken die naar de raad zijn gestuurd. Het leek erop dat de raadsleden mochten kiezen uit twee opties, het college gaf bij monde van wethouder Groothuismink aan dat ‘het laatste stuk’ de voorkeur heeft.

Volgens een deel van de raad leek het op herhaling van zetten ten opzichte van de al vastgestelde nota uit 2013. Al bij al is hier het laatste woord nog niet over gesproken.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl