Uit het Zaanstad Beraad van 7 oktober 2021

Gepubliceerd: 08-10-2021 9:10

Uit het Zaanstad Beraad van 7 oktober 2021

ZAANSTAD - De donderdagavondbesognes van de gemeenteraad en college van B&W hebben weer gezorgd voor de nodige discussies in de raadszaal aan het Stadhuisplein. Een korte weergave daarvan.

Inspraak over de parkeerproblematiek in het Gouwpark
In de nieuwe wijk Gouwpark op de plek van het voormalig Zaans Medisch Centrum(ZMC) zijn een fors aantal parkeerplekken vervallen door onduidelijke afspraken met de ontwikkelaar van dit plan. Als gevolg hiervan zijn er onvoldoende parkeerplekken beschikbaar voor alle bewoners in de wijk, laat staan dat er nog ruimte is voor bezoekers. Dat leidt tot de nodige knelpunten, reden voor mevrouw Charlotte Buijsman om in te spreken aan het begin van het Zaanstad Beraad van afgelopen donderdag.

Als alternatief wordt het parkeren in de parkeergarages van het nieuwe ZMC en de vestiging van Albert Heijn genoemd. Dat lost het probleem niet echt op maar is meer een soort uitvlucht nu de (toekomstige) bewoners voor voldongen feiten komen te staan. Daarnaast wordt gevreesd voor extra parkeerdruk op de nabijgelegen straten in het Hoornseveld.

De raad kon geen oplossing bieden, anders dan het probleem onder de aandacht van het college te brengen. Er moet door de wethouder uitgezocht worden hoe dit is gelopen en of er nog een oplossing is te realiseren, gezien de afrondende fase waarin het bouwplan zich bevind moet dat snel worden geregeld. De inspreker gaat in november verhuizen en voor die tijd zou er een oplossing moeten komen.

Huisvesting vluchtelingen in een noodopvang in de Achtersluispolder
Als gevolg van de ontwikkelingen in Afghanistan wordt Nederland (opnieuw) geconfronteerd met een forse instroom aan nieuwe vluchtelingen die moeten worden gehuisvest. Op dit moment heeft het COA niet meer voor alle vluchtelingen een slaapplaats waardoor enkele op stoelen moeten slapen, een uitbreiding van de opvang is dus noodzakelijk. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft Zaanstad gevraagd om mee te werken aan de huisvesting van vluchtelingen op enkel ‘hotel’ schepen die in de Achtersluispolder kunnen worden afgemeerd. Het overgrote deel van de raad staat positief tegenover dit verzoek wel willen diverse partijen helderheid over de duur van de huisvesting, de financiering en of de huisvesting van de vluchtelingen meetelt in de taakstelling voor de stad.

Met name de rechtse partijen zoals POV, PVV, LZ en DZ staan niet te trappelen om de vluchtelingen op te vangen. Het COA wordt door de POV gezien als een onbetrouwbare partij omdat men zich eerder niet aan de gemaakte afspraken wilde houden met als gevolg dat dit tot onbetaalde rekeningen van Zaanstad is blijven zitten. De genoemde partijen zien de nodige problemen rondom de huisvesting van de vluchtelingen waaronder financiële aspecten en de effecten van het huisvesten van de vluchtelingen.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl