Uitstoot ammoniak Olam moet fors omlaag

31-03-2021 15:10

Uitstoot ammoniak Olam moet fors omlaag

KOOG AAN DE ZAAN - Wie door onze streek trekt zal zien dat de Zaanstreek één van de oudste industriegebieden van ons land is. In de bebouwde kom zijn nog talrijke industriële panden te vinden. In veel van die veelal historische panden is nog altijd industrie gevestigd. Een mooi voorbeeld daarvan is de Olam dat gevestigd is in de driehoek Stationsstraat, Guisweg en Lagedijk. Een bedrijf dat met regelmaat de media weet te halen.

Het internationaal opererende bedrijf is een groot voedings- en agribedrijf, actief in 60 landen, en levert voedsel en industriële grondstoffen aan meer dan 19.800 klanten wereldwijd. Olam is een van 's werelds grootste leveranciers van cacaobonen en producten, koffie, katoen en rijst. Bij haar productieproces is de uitstoot van  ammoniak een direct gevolg. Olam moet die uitstoot fors minderen door een nieuwe milieuvergunning. 

Een persbericht vanuit de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) leert dat deze dienst, in mandaat van de gemeente Zaanstad, op 31 maart 2021 de definitieve vergunning van Olam heeft gepubliceerd. De OD NZKG heeft de ontwerpvergunning naar aanleiding van ingediende zienswijzen heroverwogen en dit heeft tot een aangescherpte vergunning geleid. Met de definitieve vergunning zorgt - voorlopig alleen nog op papier - de OD NZKG ervoor dat de uitstoot van ammoniak van Olam fors omlaag gaat. 

Zo moet Olam uiterlijk 2024 voldoen aan de landelijke emissiegrenswaarden voor ammoniak en vluchtige organische stoffen (VOS) voor het héle productieproces. Binnen deze periode krijgt Olam maximaal één jaar om onderzoek te doen naar passende maatregelen om aan de norm te voldoen.

Zienswijzen leiden tot heroverweging
Verschillende belanghebbenden hebben zienswijzen ingediend op de ontwerpvergunning. Deze zienswijzen hebben bij de OD NZKG tot een heroverweging van de ontwerpvergunning geleid. ‘Zo hebben we onder meer het aspect milieu bij het begrip kosteneffectiviteit breder bekeken en zwaarder meegewogen ten opzichte van de ontwerpvergunning. Hierdoor was het mogelijk om de vergunning aan te scherpen, waardoor ongereinigde afgassen niet meer worden toegestaan’, zo licht Colinda Geertsma, directeur Regulering van de OD NZKG toe. De OD NZKG legt Olam op binnen drie jaar aan de landelijke emissiegrenswaarde voor ammoniak te voldoen. Bovendien moet Olam aan de landelijke norm voor VOS voldoen.

Beter voor milieu en leefomgeving
Algemeen directeur van de OD NZKG, Loes de Maat, vult aan; ‘Olam is een van de grootste uitstoters van ammoniak in Nederland. Het past om het bedrijf te verplichten alle ongereinigde afgassen te saneren, zodat de uitstoot van ammoniak fors zal verminderen. Met deze aangescherpte vergunning zetten we een belangrijke stap in het beschermen van het milieu en het verbeteren van de leefomgeving voor de omwonenden van de cacaofabriek.’

Vanwege de zorgen van omwonenden over de mogelijke effecten van uitstoot van Olam op de gezondheid, laat de OD NZKG een berekening uitvoeren van het effect van de uitstoot op de leefomgeving. De GGD Zaanstreek-Waterland zal advies geven over de resultaten. Deze informatie zal ook beschikbaar worden gesteld aan geïnteresseerden. Pas als die gegevens bekend zijn zal er mogelijk ergens een vlag in top worden gehesen. 

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl