Vanmiddag informatiebijeenkomst Lokale Omroep in Zaantheater

18-09-2020 11:09

Vanmiddag informatiebijeenkomst Lokale Omroep in Zaantheater

STREEK - De zendmachtiging aan RTVI Zaanstreek, die is aangewezen als lokale omroep voor de Zaanstreek (Wormerland en Zaanstad), zal per 8 mei 2021 aflopen. Dat betekent dat de gemeentes de eerste stappen zetten in het proces naar een nieuwe aanwijzing zendmachtiging. Zaanstad vindt het belangrijk om haar gemeenteraad en andere betrokkenen vroegtijdig te informeren over dit proces. 'Maar vooral ook om met elkaar in gesprek te gaan over de rol van de lokale omroep in deze stad' zo is de aanvulling. Vanmiddag wordt er een in het Zaantheater van 13.30 tot 16.00 uur informatiesessie gehouden.

Tijdens deze sessie nemen de organisatoren de gasten om te beginnen mee in de trends en ontwikkelingen binnen het medialandschap en de geschiedenis en positie van de lokale publieke omroep. Ook lichten zij het proces van de aanwijzing zendmachtiging toe. Welke rol speelt de gemeente hierin? Daarna volgt een gesprek met deskundigen en afgevaardigden uit verschillende geledingen (sport, cultuur, onderwijs) over de vraag: Wat vinden wij belangrijk voor onze stad als het gaat om lokale nieuwsvoorziening?

Gasten dienen zich melden bij de ontvangstbalie. Daar krijgen zij instructies om opeen rustige en veilige manier naar hun stoel in de zaal te gaan. De 1.5 meter regel dient in acht genomen te worden en de aanwijzingen van de medewerkers opgevolgd.

De informatiebijeenkomst wordt geregistreerd en via lifestream uitgezonden door RTVI Zaanstreek. De registratie kan ook later worden teruggekeken via een link die na afloop van de bijeenkomst wordt toegestuurd.


Programma

13.00 uur Inloop

13.30 uur Welkom door dagvoorzitter Hans Luiten

13.35 uur Inleiding door wethouder Cultuur Annette Baerveldt

13.40 uur Mini-college ‘Trends en ontwikkelingen binnen het medialandschap’ door Marc Visch, directeur-bestuurder Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO)

14.10 uur Toelichting op het proces aanwijzing zendmachtiging door Marc Visch, directeur-bestuurder NLPO

14.30 uur Pauze

14.50 uur Discussie met deskundigen en de zaal

15.40 uur Opbrengst discussie en nagesprek

16.00 uur Einde

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl