Vastgestelde infecties en besmettingen

29-11-2020 12:36

Vastgestelde infecties en besmettingen

STREEK - In haar wekelijkse overzicht betreffende de corona-perikelen laat de GGD Zaanstreek Waterland weten dat het aantal besmettingen ook in de afgelopen week in onze regio afnam. De daling van het aantal besmettingen, die zich sinds de tweede helft van oktober heeft ingezet, stagneerde in de afgelopen week. Dit sluit aan bij het landelijk beeld.

Net als alle voorgaande keren dient de lezer te beseffen dat de cijfers slechts de vastgestelde infecties betreffen. Omdat niet iedereen met klachten zich laat testen, is het aantal besmettingen in werkelijkheid hoger. De afgelopen week behoorde de regio Zaanstreek-Waterland niet tot de regio’s met het hoogste aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners. Omdat onze regio een relatief kleine regio is, kunnen stijgingen of dalingen per 100.000 snel zichtbaar zijn en zorgen voor een verschuiving in de ranking.

Achtergronden besmettingen
De signaalwaarde op het landelijke dashboard coronavirus, van het aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners voor de regio Zaanstreek-Waterland werd ook de afgelopen week nog fors overschreden. Sinds twee weken is het weer mogelijk om het bron- en contactonderzoek volledig uit te voeren. Het is niet mogelijk om een representatief beeld te geven van de settings, bij 50% van de besmettingen is deze onbekend.
Van het totaal aantal COVID19 besmettingen gaf 9% aan werkzaam te zijn als gezondheidswerker, 6% was werkzaam in het onderwijs,2% in contactberoepen. Van 28% van de besmettingen is het beroep onbekend.

Leeftijd
De landelijke tendens dat het aantal besmettingen in de leeftijd van 10-19 jaar toeneemt, met name in de leeftijdsgroep 13-17 jaar, zien we (nog) niet in de regio. In Zaanstreek-Waterland neemt het aantal besmettingen in de leeftijd van 10-19 jaar af. In de leeftijdsgroep 40-49 jaar was een stijging van het aantal besmettingen te zien.

De leeftijdsverdeling in % van het totaal aantal gemelde besmettingen in de regio was in de week 18 t/m 25 november als volgt:
0-19 jaar* 13%
20-29 jaar 15%
30-39 jaar 15%
40-49 jaar 20%
50-59 jaar 17%
60+ 20%

*In de leeftijdsgroep 0-19 jaar zijn bijna alle besmettingen in de leeftijd van 10 t/m 19 jaar.

Ziekenhuisopnames
Het aantal opgenomen COVID-19 patiënten in ziekenhuizen in regio Zaanstreek-Waterland op 27 november om 10 uur: Dijklander Purmerend/Hoorn IC 5 en Kliniek 14, Zaans Medisch Centrum IC 2 en Kliniek 15.

De opgenomen COVID-19 patiënten in de regionale ziekenhuizen betreffen zowel inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland als inwoners van andere regio’s. In de week van 19 t/m 25 november werden 13 inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland met een COVID-19 besmetting in een ziekenhuis opgenomen.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl