Vergunning voor Biomassacentrale nu rond

Gepubliceerd: 29-01-2020 17:01

Vergunning voor Biomassacentrale nu rond

ZAANDAM - De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft maandag 27 januari op grond van de Wet natuurbescherming een vergunning verleend aan BioForte B.V. voor het oprichten en in gebruik nemen van een biomassacentrale aan de Pascalstraat 8 te Zaandam. En van een HulpWarmteCentrale (HWC) aan de Brikstraat 1 te Zaandam.

Tegelijk laat Bio Forte Zaanstad weten een aantal maatregelen bij de installaties te hebben genomen die zorgen dat de verwachte NOx (stikstof) en NH3 (methaan) uitstoot van de biomassacentrale aanzienlijk lager is dan het reguliere wettelijke kader uit het Activiteitenbesluit. ‘De beoordeling van de Omgevingsdienst is dat daardoor de stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden ‘Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske’ niet toeneemt’, aldus Bio Forte.

De Omgevingsdienst heeft beoordeeld dat de stikstofdepositie als gevolg van de biomassacentrale en HulpWarmteCentrale meer dan gecompenseerd wordt door de afname van de stikstofdepositie door het afschakelen van de gasketels in vijf woongebouwen.

Zorgen bewoners
Han Beckmann, directeur Bio Forte Zaanstad: “Dit is een belangrijke stap om de centrale in bedrijf te kunnen nemen. We realiseren ons dat bewoners zich zorgen maken over de uitstoot van de biomassacentrale. We hebben daarom in de meest geavanceerde en nieuwste filtersystemen geïnvesteerd, zodat uitstoot minimaal is en lager dan de wettelijk toegestane normen.”

Meer testen
De komende weken wordt verder gegaan met het testen van de installaties. Met de gemeente is Bio Forte nog in gesprek om een ‘revisievergunning’ voor het gebouw. Door het verplaatsen van de schoorstenen om een geavanceerde, schone rookgascondensor te kunnen plaatsen, moest het gebouwontwerp aangepast waarvoor deze vergunning noodzakelijk is.

Aansluiten woningen
Nu ook de vergunning voor het installeren van de tweede HulpWarmteCentrale is afgegeven, kan ENGIE in de komende maanden de andere flats aan gaan sluiten op het warmtenet en ook de tweede HulpWarmteCentrale installeren.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl