Verkeerschaos kost in ieder geval paaltjes

26-11-2020 16:31

Verkeerschaos kost in ieder geval paaltjes

KROMMENIE - Eerder konden wij al melden dat er qua verkeer van alles aan de hand was in Krommenie. Dat is nog altijd zo al begint het voorzichtig iets beter te worden. De Weverstraat blijft van Molkade tot Heiligeweg nog even een bouwput, terwijl ook de Zuidervaartdijk nog steeds onder handen wordt genomen. Opstoppingen elders vormen derhalve dagelijkse routine. De vraag die regelmatig door Krommenie klinkt is of dat allemaal niet anders kan. Een advies was om vanaf de Noorderhoofdstraat richting Zuiderhoofdstraat eenrichtingsverkeer in te stellen. Dat is niet overgenomen.

De herinrichting van de Weverstraat kende vertraging doordat tijdens het graven in de groenstroken een KPN-kabel werd gevonden. De kwaliteit daarvan was zo slecht, dat deze vervangen moest worden. Voor het overige vorderden de werkzaamheden zoals verwacht.

De Heiligeweg is inmiddels weer begaanbaar. Het gedeelte Badhuislaan, Weverstraat en Heiligeweg gaat uiterlijk zaterdag 28 november weer open. Op zondag rijdt de bus haar gewone route weer. Aansluitend zal het straatwerk gedeelte Badhuislaan - Snuiverstraat worden afgewerkt.

De aannemers krijgen de werkzaamheden niet voor eind november klaar. Daarom hebben zij in overleg met gemeente en DOKA twee opties besproken hoe de werkzaamheden worden afgerond.

Optie één was het stoppen van de herinrichting net voor de Snuiverstraat, zodat dit kruispunt toegankelijk blijft. De werkzaamheden aan het kruispunt moesten we dan in 2021 afronden. Voordeel hiervan is dat de route Weverstraat – Snuiverstraat nu begaanbaar blijft. Echter is een nadeel dat het kruispunt in 2021 dan niet één, maar ca. twee weken niet beschikbaar is. Dit in verband met het opnieuw opstarten van de werkzaamheden. Bewoners en winkeliers ervaren een nieuwe afzetting waarschijnlijk als extra hinderlijk.

Optie twee is het doorlaten gaan van de herinrichting, maar het kruispunt pas na Sinterklaas dicht te zetten om vervolgens in één week de aanpassingen uit te voeren. Hiermee blijven de winkels tot Sinterklaas goed bereikbaar en is de uitvoeringsduur het kortst.

Er is gekozen voor de tweede optie. Wat helaas onvermijdelijk is? Dat de diverse paaltjes in de wegen die wel begaanbaar zijn met regelmaat sneuvelen. Fotograaf Jerry Jahn signaleerde er wat.

Mocht de planning wijzigen, dan is dat te vinden op www.buitengewoon.zaanstad.nl

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl