Verkeersveilig en Gezond Westerkoog blijvend op de barricades

02-05-2021 09:33

Verkeersveilig en Gezond Westerkoog blijvend op de barricades

STREEK - In Zaanstad is er een ‘Zaans Mobiliteitsplan’ dat tot stand is gekomen door samenwerken van de gemeenteraad met inwoners, ondernemers en andere overheden. Denk daarbij aan de Vervoerregio, Provincie Noord-Holland en de buurgemeenten. Het plan is, zo was de uitleg van de verantwoordelijk wethouder Gerard Slegers, een leidraad voor een bereikbaar en leefbaar Zaanstad. Half mei zal het plan besproken worden in de raad waarna eind mei een besluit zal worden genomen.

Je gaat er dan van uit dat eigenlijk alle plooien glad zijn gestreken. Dat blijkt toch iets anders te liggen. De bewonersgroep Verkeersveilig en Gezond Westerkoog heeft zaterdag de hele rondweg voorzien van posters die aangeven dat zij een totaal andere mening hebben over dat ‘Zaans Mobiliteitsplan’.

Zo hebben de wijkbewoners aangegeven dat een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur wenselijk is en niet slechts een adviessnelheid. Onvrede is er ook over het feit dat zij niet mochten meepraten over het openstellen van de busbrug, worden veilige fietsvoorzieningen als onmogelijk beschouwd en is volgens hen nooit gesproken over een eerlijke verdeling van het verkeer over De Wildeman en De Glazenmaker.

De actie van zaterdag maakt duidelijk dat er nog veel onvrede in de buurt schuilt. Het lijkt zelfs een ‘never ending story’ Op de nu geplaatste posters wordt geageerd tegen het plan om 70 bomen te kappen en te waarschuwen voor de overlast als er straks niet de eerder geschetste 7.000 maar nu 12.000 auto’s langs 32 zijwegen door de wijk moeten gaan.

In de ogen van de groep is Zaanstad van plan de rondweg te gebruiken voor een ontsluiting van Westerwatering en tegelijk deze te gebruiken voor een noord zuid verbinding in het Westen van Zaanstad. Hiervoor moeten bomen sneuvelen, de weg worden verbreed en de verkeerintensiviteit zal daardoor ongehoorde proporties aan nemen. De groep Verkeersveilig en Gezond Westerkoog heeft oog voor verkeersontsluitingsproblematiek van de buurwijk, maar strijdt ook voor het behoud van de wijk Westerkoog zoals deze ooit is ontworpen.


Met deze posteractie vragen de bewoners nadrukkelijk aandacht voor de kaalslag die de wijk te wachten staat als de gemeente haar plannen doorzet voor het verbreden van de rondweg. De strijdbaarheid is groot getuige de actie van zaterdag. Wie meer wil weten kan mailen naar veiligwesterkoog@gmail.com of de Stichting volgen via Facebook.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl