Volksgezondheid dreigt in geding te komen

07-08-2020 12:11

Volksgezondheid dreigt in geding te komen

ZAANDAM - Het inzamelen van vuil in de gemeente Zaanstad (maar ook daar omheen) is al jaren een veel besproken item. Net als in andere wijken blijkt het in Poelenburg ‘dweilen met de kraan open’ en lijkt het m.n. in het weekeinde een vrijstaat om afval te dumpen.

Onlangs werd het Bewonersbedrijf Zaanstad failliet verklaard. De basis van dit bedrijf (gestart juni 2014) was de missie om te werken aan een betere wijkeconomie door projecten op te starten op het gebied van economische, sociale en fysieke ontwikkeling. De gehanteerde kernwoorden daarbij waren logisch. Dit wilde het bedrijf doen door: te werken aan werk, te werken aan de wijk en te werken aan elkaar.

Om het bedrijf goed neer te zetten kwamen diverse hoogwaardigheidsbekleders naar de streek. Wethouder Rita Noordzij, zakelijk leider Erwin Stam en toenmalig wijkmanager David Kooi konden voormalig minister Plasterk en huidige minister Blok verleiden tot het brengen van een bezoek aan Poelenburg.

Uiteindelijk blijkt dat allemaal niet gewerkt te hebben. De vraag hoeveel gemeenschapsgeld dat gekost zal hebben zal wel nooit beantwoord gaan worden. Het maakt dat er in de wijk nog altijd diverse problemen spelen. Een dreigend gevaar op dit moment is de (huis)vuil aanbieding.

Op diverse plekken staan containers waar dit in gedeponeerd moet worden. Dat lijkt op de doordeweekse dagen redelijk te verlopen. Zodra het echter weekend is - en er geen BOA’s meer zijn die door de wijk rijden - lijkt niemand zich meer te bekommeren en is het vuil overal terug te vinden. Al eerder is daar op gewezen door buurtbewoners, maar adequate actie is nog altijd niet ingezet. Het maakt dat er in de wijk mensen zijn die vrezen dat de volksgezondheid in het geding is. Daarover is al een gesprek gevoerd met de GGD. Resultaat daarvan is moeilijk te voorspellen. Dat er enige druk op staat is wel duidelijk.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl