Vooral meer WW-uitkeringen vanuit horeca en uitzendbureaus

Gepubliceerd: 16-04-2020 10:04

Vooral meer WW-uitkeringen vanuit horeca en uitzendbureaus

STREEK - Het aantal WW-uitkeringen in de Noord-Hollandse regio’s nam in maart toe. Vooral uitzendkrachten en horecapersoneel verloren hun baan. Maar ook meer winkelpersoneel en chauffeurs deden een beroep op een WW-uitkering. Door de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus Covid-19 valt een groot deel van de werkzaamheden stil in sectoren als horeca, cultuur, detailhandel non-food en transport.

In maart ontstonden in de Noord-Hollandse regio’s 3.073 nieuwe WW-uitkeringen en er werden 1.917 WW-uitkeringen beëindigd. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen nam in maart met 66% toe ten opzichte van februari. In het afgelopen jaar was het aantal nieuwe uitkeringen in maart ook hoger dan in februari, maar deze toename van 8% was veel lager dan de toename dit jaar. In Noord-Holland Noord ontstonden 1.388 nieuwe WW-uitkeringen. Dat zijn 58% meer nieuwe uitkeringen dan in februari 2020. In Zaanstreek/Waterland (+74%) en Zuid-Kennemerland en IJmond (+72%) was de toename van het aantal nieuwe uitkeringen nog groter.

Landelijk vooral meer nieuwe WW-uitkeringen vanuit horeca, uitzendbedrijven en cultuursector
Afgelopen maand nam landelijk vooral het aantal nieuwe uitkeringen toe vanuit de horeca en catering, uitzendbedrijven en de cultuursector. In deze sectoren verloren met name veel jongeren hun baan. De uitbraak van het coronavirus en de ‘intelligente lockdown’ leggen de werkzaamheden stil in sectoren als horeca en cultuur, sport & recreatie. Ook in de detailhandel, non-food en vervoerssector valt een groot deel van de werkzaamheden weg. Vanuit deze sectoren kwamen ook meer mensen in de WW terecht. Andere sectoren merken op een andere manier de gevolgen van de coronacrisis. Zo nam in zorg & welzijn de werkgelegenheid toe en daalde het aantal WW-uitkeringen juist. Ook in de bouw nam het aantal WW-uitkeringen af, een gevolg van herstel na de bouwstop in de winter.

Aantal WW-uitkeringen toegenomen
Eind maart telde Noord-Holland Noord 8.456 WW-uitkeringen. Dat is 2,4% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Holland Noord nam in maart toe met 509 uitkeringen (6,4%) ten opzichte van vorige maand. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in Noord-Holland Noord nog altijd 422 lager (-4,8%). Zaanstreek/Waterland telde eind maart 4.578 WW-uitkeringen. Dat is 2,6% van de beroepsbevolking. In deze regio nam het aantal uitkeringen toe met 364 (8,6%) ten opzichte van vorige maand. In vergelijking met vorig jaar daalt het aantal WW-uitkeringen daar met 268 (-5,5%). Ook in Zuid-Kennemerland en IJmond ligt het aantal WW-uitkeringen in maart hoger dan in februari. De toename is hier 275 WW-uitkeringen (5,6%). Vergeleken met vorig jaar is de daling in Zuid-Kennemerland en IJmond 115 WW-uitkeringen (-2,2%).

Overal in Nederland toename WW
In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind maart uit op 250.400. Dat is 2,7% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 240.200. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk toe met 10.200 (4,3%). In alle regio’s nam de WW toe. Een jaar eerder telde Nederland nog 267.700 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 17.300 uitkeringen (-6,5%). Op jaarbasis daalde de WW in alle regio’s.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl