Voortgang bouw 124 woningen op voormalig gasfabriekterrein Westzijde

Gepubliceerd: 20-02-2019 11:02

Voortgang bouw 124 woningen op voormalig gasfabriekterrein Westzijde

ZAANDAM - In de B&W-vergadering van 19 februari is het bestemmingsplan Zaanoever Westzijde 270-276 gereed gekomen voor behandeling in de raad.

De eigenaar van het plan wil op de locatie van het braakliggende voormalige gasfabriekterrein 124 woningen realiseren. Inclusief voorzieningen als parkeren. Het terrein ligt al langere tijd braak.

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden hebben vanaf 16 augustus 2018 zes weken ter inzage gelegen voor zienswijzen. Daarop kwam één reactie binnen. Dat heeft geleid tot een kleine aanpassing van het bestemmingsplan om te voorkomen dat de Gasunie door de nieuwbouw wordt beperkt in de bedrijfsvoering van het gasontvangstation.

Verantwoorde ontwikkeling
Zo werd de conclusie getrokken dat de transformatie van het voormalig gasfabriekterrein een 'ruimtelijk verantwoorde ontwikkeling' is. Ontwerp- en adviesbureau voor stedenbouw, landschap en buitenruimte IMOSS heeft het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitplan voor Verwelius Zaanoever bv (projectontwikkeling) gemaakt. Laatstgenoemde heeft de grond aangekocht met de intentie woningbouw te ontwikkelen.

Hoogbouw
Op de IMOSS website wordt - met veel wollige woorden - over de geplande nieuwbouw gesproken. De foto toont aan dat het gaat om behoorlijke hoogbouw. Maar ook laagbouwwoningen die 'een logische schaalsprong richting de bestaande bebouwing' maken.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl