Vorming nieuwe coalitie gaat door deel 1

09-09-2019 14:41

Vorming nieuwe coalitie gaat door deel 1

ZAANSTAD - Nadat dit voorjaar binnen de VVD een conflict is ontstaan,beide VVD Wethouders zijn afgetreden en de VVD in twee partijen uiteen is gevallen heeft het huidige college geen meerderheid meer in de raad van Zaanstad. Voor het zomerreces zijn al de eerste verkennende gesprekken geweest om te komen tot de vorming van een nieuw college, na het zomerreces worden deze gesprekken voortgezet onder leiding van Job Cohen(PvdA) en Geerten Boogerd (CDA).

Afgelopen week hebben de fractieleiders van alle partijen die te kennen hebben gegeven dat ze mee willen werken aan het nieuwe college met elkaar om tafel gezeten om na te gaan of er perspectieven zijn waarin Democratisch Zaanstad (DZ) zich kan vinden om mee te doen. Jos Kerkhoven van DZ heeft aangegeven positief te staan tegenover een eventuele deelname als een aantal speerpunten van zijn partij voldoende naar voren komen in het nieuwe college program.

Het restant van het zittend college, bestaande uit PvdA, Rosa, D66, CDA en Christen Unie met in totaal 14 zetels in de raad zal moeten worden aangevuld met tenminste 2 partijen om te kunnen steunen op een meerderheid in de raad. De partijen DZ, Groen Links en SP hebben aangegeven deze steun te willen leveren, naast deze 3 wordt er ook nog gesproken met het overgebleven deel van de VVD.

In de komende week worden de gesprekken over het nieuwe college voortgezet.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Molenwerf 42 - 1541 WR Koog aan de Zaan - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl