Vorming nieuwe coalitie wordt over vakantie heen getild

Gepubliceerd: 12-07-2019 12:07

Vorming nieuwe coalitie wordt over vakantie heen getild

ZAANSTAD – De SP en GroenLinks hebben de eerste verkennende gesprekken die afgelopen week zijn gevoerd door de huidige coalitiepartijen van Zaanstad als ‘zeer plezierig ervaren’. Als daar meer tevredenheid uit voortvloeit zou de coalitie met deze twee partijen weer kunnen steunen op een meerderheid van 20 zetels in de raad, aldus bleek gisteren tijdens de laatste raadvergadering voor het zomerreces. Zowel de SP als GroenLinks hebben beide drie zetels.

Door Martin Blankman en Dirk Karten

De huidige coalitiepartijen, PvdA, Rosa, D66, CDA en Christen Unie, hebben op woensdag 10 juli de eerste verkennende gesprekken gevoerd met zes andere partijen in de gemeenteraad. Naast GroenLinks en de SP is er gesproken met de VVD, Partij voor de Dieren, Denk, SP en PVV. POV, DZ en Liberaal Zaanstad hebben aangegeven in deze fase niet deel te willen nemen aan gesprekken.

Worden de politieke rimpels gladgestreken, dat kan er een nieuwe coalitie ontstaan die bestaat uit zeven partijen. Ervan uitgaande dat de VVD voorlopig de tijd neemt de wonden te likken en intern de rust te laten terugkeren én dus niet mee te willen doen in een nieuwe coalitie. Elke andere combinatie zal leiden tot een coalitie met ten minste acht partijen.

Wensenlijstje SP
Met name de SP heeft voor de camera van ZaanTV te kennen gegeven nog een ‘wensenlijstje’ te hebben wat ze op willen nemen in het nieuwe collegeprogramma. Met name op het gebied van armoedebestrijding en meer Sociale Huisvesting. Zowel de SP als GroenLinks willen niets loslaten over eventuele kandidaat-wethouders. Beide partijen hebben ervaring op dat punt in huis in de vorm van Anna de Groot (SP) doe wethouder in Wormerland is geweest en Robert Linnekamp (GroenLinks) die van 2010 tot 2014 wethouder is geweest.

In een briefwisseling gericht aan inwoners en ondernemers van Zaanstad, Gemeenteraadsleden en het college laat DZ vind dat de vragen die zij hebben gesteld nog niet zijn beantwoordt. Voor hen reden om niet aan te schuiven bij de gesprekken.

DZ ‘te principieel’?
Democratisch Zaanstad is wel bereidt om bestuursverantwoordelijkheid te nemen, maar vroeg aan het college ‘welke meerwaarde Democratisch Zaanstad zou kunnen leveren aan uw coalitie’ voordat ze om de onderhandelingstafel gingen zitten. Want ‘bij de vorige coalitie-onderhandelingen bleek dat voornamelijk uw partijen Democratisch Zaanstad te principieel acht. Onze vraag is dan ook hoe uw partijen dat nu zien en ten tweede, of dit oordeel samenwerking met Democratisch Zaanstad in de weg staat.’

Waarop René Tuijn, (PvdA) Ruud Pauw (Rosa), Martin Hoek (D66), Marc Wit (CDA) en Christa Neefjes (Christen Unie) lieten weten de term ‘te principieel’ niet te herkennen. ‘We denken dat we allemaal principieel zijn, alleen verschillen de gebieden waarop soms van elkaar.’ Via de griffier kreeg DZ vervolgens de punten waarover het gesprek gevoerd zou kunnen worden. Volgens de coalitiepartijen het moment ‘waarop het goed is elkaar in de ogen te kijken en bekijken hoe de toegevoegde waarde voor elkaar kan zijn.’


‘Minder aanwezig compromisbereidheid’

Vervolgens verwees Juliëtte Esmée Rot, fractievoorzitter DZ, naar de uitkomsten van de verkenning waarbij volgens haar onder meer is vastgesteld is dat er sprake is van een ‘minder aanwezige compromisbereidheid’.


‘Democratisch Zaanstad vindt het jammer dat u in uw reactie stelt ‘zich hierin niet te herkennen’ en voorbij gaat aan onze vraag of dit beeld nog steeds bij uw partijen bestaat. Daaruit maken wij op dat het op dit moment niet opportuun is om een verkennend gesprek aan te gaan. Een verkennend gesprek heeft immers enkel zin als dit gesprek open en oprecht aangegaan wordt.’

Ook stelt ze dat er nooit een antwoord is gekomen op de vraag hoe de zittende partijen tegen DZ aankijken, in relatie tot de bevindingen die de verkenners meer dan een jaar geleden deden.

‘Dat maakt dat Democratisch Zaanstad niet weet hoe serieus de zittende partijen denken over samenwerking met ons. Sterker nog, op onze afwijzing van het voeren van coalitiebesprekingen, door het niet beantwoorden van onze vraag en zelfs het uitblijven van een inhoudelijk antwoord op onze vraag, noch een bevestiging van de herhaling van onze vraag, sterkt ons in de overtuiging dat de zittende partijen Democratisch Zaanstad niet ziet als een serieuze samenwerkingspartner.’

Toch zet DZ de deur op een kier want in de verklaring wordt tevens gesteld ‘ondanks het zoveelste voorbeeld van niet openlijk uitspreken dat wij door het partijkartel niet gezien worden als een serieuze partner om de samenwerking mee te zoeken, blijven wij bereid tot het nemen van bestuursverantwoordelijkheid, met de verandering, durf en daadkracht, die onze gemeente zo hard nodig heeft.’

De reden dat de POV niet aan de onderhandelen wil meedoen, vloeit voort uit het feit dat de partij helemaal opnieuw wil beginnen met de coalitievorming. Een insteek waar de overige partijen niets voor voelen.

Vervolggesprekken
Ondanks het zomerreces dat nu is ingegaan worden volgende week GroenLinks, VVD, Partij voor de Dieren, Denk en SP uitgenodigd voor een vervolggesprek. Doel is verder in te gaan op vragen en voorwaarden die zijn gesteld. Daarna wordt het overleg opgeschort omdat raadsleden en ambtenaren vakantie hebben opgenomen en men niet alle verloven wil intrekken. ‘Het komen tot een nieuw bestuur vraagt om een zorgvuldig proces. Na het reces zijn alle betrokken partijen weer aanwezig en is er bovendien voldoende ambtelijke ondersteuning beschikbaar.’ Vanaf maandag 26 augustus worden de gesprekken hervat.

VVD Zaanstad: JOVD had hoor en wederhoor moeten toepassen’
De verklaring van de JOVD Top van Holland (de jongerenafdeling van de VVD) waarin forse kritiek werd geuit op de eigen partij, is binnen de VVD Zaanstad slecht gevallen. Ze missen het hoor en wederhoor voordat de verklaring richting media ging. Gisteren probeerde partijvoorzitter Stephanie Onclin Twan Morsch, voorzitter van de jonge liberalen, telefonisch te bereiken. Maar die gaf in de ochtend niet thuis. In het gesprek dat RTV Zaanstreek had met Onclin werd duidelijk dat er pas een verklaring wordt gegeven na komende maandag. Dat wordt de ledenvergadering gehouden.

Domeinnaam lag al klaar
Saillant detail: het domein www.liberaalzaanstad.nl blijkt al op 10 juni te zijn geregistreerd. Ongeveer het moment waarop Marianne de Boer haar functie als fractievoorzitter neergelegde. Ze was toen nog wel gewoon raadslid. In een gesprek met RTV Zaanstreek gaf zij aan van niets te weten. Het oprichten van Liberaal Zaanstad zou ‘ook geen plan B zijn’.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl