Vrijdag Zincafé in de Kogerkerk

25-10-2021 11:30

Vrijdag Zincafé in de Kogerkerk

KOOG AAN DE ZAAN - In het Zincafé in de Kogerkerk, Kerkstraat 14, op 29 oktober zal het thema zijn ”Denkers en Doeners”.

Die avond is Ranfar Kouwijzer vanaf 20.00 uur aan het woord. Hij is predikant-directeur van de Pauluskerk in hartje Rotterdam. De Pauluskerk is bij uitstek een plek waar barmhartigheid in de praktijk wordt gebracht.

In de afgelopen jaren is er in de Zincafé’s veel nagedacht en gepraat over allerlei maatschappelijke vraagstukken en werd de vraag gesteld of en zo ja, welke rol het bijbelse verhaal speelt bij de opvattingen over die vraagstukken. Nu komt iemand aan het woord die werkt op een plek waar dagelijks gestalte wordt gegeven aan concrete consequenties van dat bijbelse verhaal. In een interview, kort nadat hij zijn werk in de Pauluskerk was begonnen, zei Ranfar Kouwijzer: ‘De Pauluskerk heeft een boodschap voor de samenleving: ellende kan jou ook overkomen - degene die op straat ligt is er ten diepste net zo eentje als jij. Zorg een beetje voor elkaar, daar word je niet minder van.’

Het motto van de Pauluskerk is: ‘Overwin het kwade door het goede’. Het doet denken aan een andere spreuk, die in Rotterdam te zien is aan een gevel boven De Blaak: ‘alles van waarde is weerloos’.

De Pauluskerk is een open geloofsgemeenschap en biedt een vangnet voor de meest kwetsbare mensen in de stad: o.a. ongedocumenteerden en daklozen. Er zijn maaltijden, er is een medische dienst voor onverzekerden en nog veel meer. Ook wordt vanuit de Pauluskerk maatschappelijke actie gevoerd met als doel de structuren te veranderen die mensen marginaliseren en klein houden.

Ranfar Kouwijzer zal ons nog veel meer vertellen over de Pauluskerk. Hij geeft ook een inkijkje in zijn eigen motivatie voor dit werk en gaat in op de beperkingen die de praktische mogelijkheden met zich mee brengen. En hoe zit het met ‘eigen verantwoordelijkheid’ en ‘hulp vragen en krijgen'?

Op https://www.pauluskerkrotterdam.nl is meer informatie te vinden over het werk in de Pauluskerk.

Na de inleiding van Ranfar Kouwijzer is er gelegenheid voor vragen en gesprek. Gastheer is zoals gebruikelijk Jaap van Kampen. Het Zincafé heeft plaats in de Kogerkerk, Kerkstraat 14, Koog aan de Zaan en begint om 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om nog iets blijven drinken.

Bij de ingang zal naar het Coronatoegangsbewijs gevraagd worden. De toegang is vrij en na afloop is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl