Waar zal nieuwe OBS Kogerveld gebouwd worden?

Gepubliceerd: 04-11-2021 15:11

Waar zal nieuwe OBS Kogerveld gebouwd worden?

ZAANDAM – Afgelopen week is de tweede bewonersbijeenkomst gehouden door de gemeente Zaanstad. Hierin werden de in grote getale (90 personen) opgekomen bewoners bijgepraat over de mogelijke locatiekeuze van de nieuw te bouwen Openbare Basisschool Kogerveld.

Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst op 7 juli zijn twee alternatieve locaties aangedragen. De ene gelegen in het Jagersveld, de andere in het Oostzijderpark. Deze laatste wordt op dit moment ontwikkeld en is gelegen naast station Kogerveld.

Om tot een gewogen besluit te komen zullen naast de input van omwonenden en ouders de volgende aspecten worden meegewogen:
· Milieu (geluid / fijnstof / omliggende bedrijven)
· Verkeer (auto, langzaam verkeer, parkeren)
· Menging kinderen uit verschillende buurten
· Eigendom
· Beschikbaar (ontwikkelmoment)
· Financieel (grondkosten)

Voor- en nadelen
Aan alle locaties zitten voor- en nadelen. Zo is de locatie in het Jagersveld te dicht langs de A8 gelegen. Dit is qua fijnstof en geluid onwenselijk. Bovendien is dit relatief veraf gelegen van beide woonwijken. Deze locatie lijkt af te vallen.

Tegen de locatie aan de Veldbloemweg/Hondsdrafweg bestaat maatschappelijke weerstand, zo liet ook een aanwezige bewoonster weten. Volgens haar zijn maar weinig direct omwonenden blij met een dergelijke school op die locatie. Mevrouw voerde ook nog aan dat ze de plek onveilig vond vanwege het vele verkeer wat er rijdt. Groot pluspunt is dat de school hier relatief snel gerealiseerd kan worden (2023), maar wel nadat de grond is aangekocht van de Zaandamse Volkshuisvesting (ZVH).

Blijft over de locatie in het Oostzijderpark. Ook hier plussen en minnen. De grootse min is dat dit pas in 2025 gerealiseerd kan zijn. Qua milieuaspecten scoort deze locatie wel zeer goed en ook is de grond reeds in eigendom van Zaanstad. De gemeente liet in de bijeenkomst weten een lichte voorkeur te hebben voor deze locatie en dit zal de omwonenden aan de Veldbloemweg/Hondsdrafweg als muziek in de oren klinken.

De definitieve keus zal in 2021 door het College gemaakt worden en aan de Raad worden voorgelegd.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl