Watertrappelen van ongeduld

25-05-2020 12:42

Watertrappelen van ongeduld

KROMMENIE - Een uiterst toepasselijke kreet voor de leden van ZV De Ham ZC. Het geduld is lang genoeg op de proef gesteld. Eerder al is bij De Ham gestart met de buitenactiviteiten. Dat de opkomst en enthousiasme groot waren spreekt voor zich. Het meest in het oog springende nieuws was natuurlijk dat de zwembaden de deuren weer open mochten.

Na de mededeling van het Sportbedrijf dat de Crommenije en de Zaangolf weer open zouden gaan maakte dat bij De Ham meteen gestart werd met het bestuderen van alle richtlijnen en protocollen (noodverordening van de veiligheidsregio, protocol Verantwoord Zwemmen in Zaanstad 2.0, uiteraard de richtlijnen van de overheid, het RIVM en de KNZB en nu ook de protocollen van het Sportbedrijf).
'Dat is veel werk' zo laat Henry Moes, voorzitter a.i. ZV De Ham ZC weten. 'We moeten ons aan al deze richtlijnen en protocollen houden. Daarnaast moet er ook een rooster gemaakt worden; het aantal personen dat tegelijkertijd kan zwemmen is een stuk lager dan in normale tijden. En we willen iedereen zoveel mogelijk de kans geven om weer te zwemmen.'

Aanmelden verplicht!
Helaas moest een aantal leden bij de buitenactiviteiten weg worden gestuurd. Dit omdat ze niet waren aangemeld. 'Dat levert uiteraard teleurstelling op bij de betreffende leden. Toch houden we vast aan deze verplichting om je vooraf aan te melden, op de dag zelf en uiterlijk twee uur van tevoren. Ook voor de binnentrainingen!' benadrukt Moes.

Geen onnodig gedoe
Voor die houding zijn vanzelfsprekend een aantal redenen waar de preses graag zijn leden over informeert. 'We worden daartoe verplicht door de protocollen. Als we ons hier niet aan houden, kunnen we boetes krijgen. Of, nog erger, dan lopen we het risico de activiteiten te moeten staken. De protocollen schrijven een maximum groepsgrootte voor. We willen vooraf duidelijk hebben hoe groot de groepen zijn. Als er te veel aanmeldingen zijn, dan willen we vooraf duidelijk hebben wie er mee mogen trainen. Zodat leden niet onnodig naar de training komen. En zodat er bij de training geen gedoe ontstaat over wel of niet mee mogen doen. Laten we hopen dat het niet gebeurt, maar als er iemand besmet blijkt te zijn, dan willen we snel in kaart kunnen brengen met wie deze persoon allemaal in aanraking is geweest. Om onnodige verdere besmettingen te voorkomen. Wij voelen ons ook verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van onze leden, trainers en coaches en hun familieleden en verdere omgeving.'

Het rooster voor de zwembadtrainingen is te vinden op  www.zvdeham.nl -> Vereniging -> Trainingsrooster.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl