Weer motie vreemd aan orde van dag: Fortuinterrein

Gepubliceerd: 08-07-2021 15:07

Weer motie vreemd aan orde van dag: Fortuinterrein

ZAANDIJK - Rond om de eventuele verhuizing van hockeyclub De Kraaien vanuit Wijdewormer naar het Fortuinterrein in Zaandijk zijn al talrijke zaken gepasseerd waar je het stempel 'vreemd' zonder gene kunt plaatsen. Ook vanavond zal er tijdens het Zaanstad Beraad weer over gesproken gaan worden. Het initiatief hiervoor ligt bij de Partij van de Dieren en SP. Beide partijen hebben een z.g. MOTIE vreemd aan de orde van de dag ingediend: Maak onderzoek naar de natuur op de locatie Fortuin mogelijk.

Voor de argeloze lezers eerst even de uitleg dat een motie een uitspraak van de raad is over een onderwerp dat op de agenda staat. Vaak roepen moties het college van burgemeester en wethouders op om iets te doen. ... Als de motie gaat over een onderwerp dat niet op de agenda van de raad staat, dan heet het een motie vreemd aan de orde van de dag. Daar is vandaag 8 juli sprake van

De motie komt voort uit de constateringen dat - voorafgaand aan een grootschalige bomenkap ter plekke - de locatie Fortuin als toekomstig sportpark van hockeyvereniging De Kraaien ontoegankelijk is gemaakt voor mensen. Ondanks het het plaatsen van hekken dieren en planten dit niet weerhoudt om deze locatie te bezoeken er zich er te vestigen. Daarbij is het ecologisch onderzoek, waarop de legitimiteit van de verhuizing van De Kraaien werd gebaseerd, dat eerder gedaan werd al enige jaren oud is.
Verder is het heel goed mogelijk dat zich op deze locatie dieren en planten hebben gevestigd die enige jaren geleden nog niet aanwezig waren. En juist vanwege de ontoegankelijkheid van de locatie kan benodigd nieuw ecologisch onderzoek niet plaatshebben.

Om het verzoek richting college van B&W vorm te kunnen geven hebben de Partij van de Dieren en SP een aantal argumenten verzameld. Vanwege de gedateerdheid van het ecologisch onderzoek is niet duidelijk of er zich in de tussentijd niet eerder bekende soorten op de locatie Fortuin hebben gevestigd. Het is ook niet duidelijk of de eventuele nieuw gevestigde soorten extra bescherming in het kader van de Wet Natuurbescherming behoeven. Dan staat het ook niet vast hoe het met de instandhouding van de in 2018 reeds aanwezige soorten gesteld is. Dat maakt het in de ogen van Partij van de Dieren en SP noodzakelijk dat er nieuw ecologisch onderzoek plaats zal hebben. De belangrijkste aanbeveling is dat dit onderzoek gedaan kan worden door een door Kontakt Milieubeheer Zaanstad (KMZ) en de omwonenden in te schakelen ecoloog.

Deze redenen zijn de basis van de motie waarin Partij van de Dieren en SP het college van B&W verzoeken de locatie Fortuin, toekomstig sportpark van hockeyvereniging De Kraaien, toegankelijk te maken voor de door KMZ en de omwonenden in te schakelen ecoloog. 


Vanavond zullen Roland van Braam (SP) en zijn PvdD collega Melchior Mattens als indieners de discussie ongetwijfeld met spanning tegemoet zien. 

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl