Werkzaamheden Coenbrug (A8) kunnen zorgen voor oponthoud

23-02-2021 09:56

Werkzaamheden Coenbrug (A8) kunnen zorgen voor oponthoud

STREEK - Rijkswaterstaat voert in de maanden maart en april 2021 onderhoud uit aan de Coenbrug. De werkzaamheden zijn erop gericht om de geluidsoverlast van de beweegbare stalen delen (brugklep) van de Coenbrug te verminderen.

De werkzaamheden aan de brug zullen plaatshebben van maandag 1 maart tot zaterdag 17 april 2021 en gaan gepaard met een bedienstop voor de scheepvaart. 'We werken aan de beweegbare delen van de brug, waardoor de brug niet geopend kan worden. In deze gehele periode is de doorvaarthoogte beperkt tot 6,1 m t.o.v. NAP (houdt rekening met lokaal waterpeil). Ook vinden er mogelijk enkele korte nachtafsluitingen plaats voor het wegverkeer. Dit kan enige verkeershinder met zich meebrengen' zo laat Rijkswaterstaat in een persbericht weten.

Onderhoud brugklep Coenbrug
In de zomer van 2020 is de snelweg A8 van extra stil asfalt voorzien en zijn stillere voegen aangebracht. Uit onderzoek en inspecties is gebleken dat de brugklep van de Coenbrug momenteel licht opveert bij het passeren van zwaar verkeer om daarna weer te hard op zijn plaats te vallen. Door herstel- en onderhoudswerkzaamheden verwacht Rijkswaterstaat het opveren van de brugklep en daarmee ook de geluidshinder te verminderen. Het blijft echter een stalen brug en die zal niet helemaal stil worden.

Revisie trek-duwstangen
Het belangrijkste onderdeel van de onderhoudswerkzaamheden aan de Coenbrug wordt gevormd door de revisie van de twee trek-duwstangen. Die stangen zorgen ervoor dat de brugklep stil blijft liggen. Bij inspecties is geconstateerd dat er te veel speling zit op de stangen. De trek-duwstangen worden daarom verwijderd en na revisie weer teruggeplaatst. De revisie wordt uitgevoerd op een andere locatie en levert dus geen geluidhinder op.

De beweegbare brugdelen worden tijdelijk gefixeerd om ongewenste beweging tegen te gaan. Andere werkzaamheden bestaan uit onder meer het vervangen van de olie in de tandwielkasten, het vervangen van lagervet, het opknappen van de rondsels (tandwielen) en het installeren van een automatisch smeersysteem. De meeste werkzaamheden vinden plaats aan de binnenzijde van de brug, waardoor de geluidsoverlast voor omwonenden beperkt blijft tot het minimale. De werkzaamheden vinden overdag plaats.

Advies aan (vaar)weggebruikers
Rijkswaterstaat adviseert vaarweggebruikers om zich goed te informeren over beschikbaarheid van vaarwegen via de website Vaarweginformatie. Rijkswaterstaat houdt omwonenden en weggebruikers op de hoogte van eventuele nachtafsluitingen voor het wegverkeer door middel van de nieuwsbrief A8/Coenbrug.

Meer informatie onderhoud A8
Meer informatie over het onderhoud aan de A8 en Coenbrug is te vinden op de projectpagina. (Vaar-) Weggebruikers kunnen voor meer informatie ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl