Wethouder overleeft Bokashi interpellatiedebat

Gepubliceerd: 20-05-2021 9:05

Wethouder overleeft Bokashi interpellatiedebat

ZAANSTAD - Een eerste poging om over het Zaanse Bokahsi drama te spreken werd nog van de agenda gehaald wegens gebrek aan voldoende deelnemers, maar woensdag 19 mei kon iedereen zijn commentaar dan wel aanbevelingen uiten. De fracties van CDA en PVV waren afwezig.

De vier indieners SP, Lokaal Zaans, Partij voor de Dieren en Democratisch Zaanstad lieten nogmaals hun ongenoegen horen.

Roland van Braam (SP) toonde zich zwaar teleurgesteld en benadrukte dat er in de stad molshopen voldoende zijn die aangeven dat er sprake is van prima grond.

Marianne de Boer (LZ) vroeg zich af of de wethouder nog wel in regie is. In haar ogen lopen we nog altijd achter de feiten aan en is er wel al 50 ha vervuilde Bokashi uitgereden.

Melchior Mattens (PvdD) was vooral geschrokken van de late reactie van wethouder Slegers. ‘Het onzichtbare probleem is nu duidelijk zichtbaar geworden. Sommige gezonnen lijken nu op de vuilstort Nauerna.’ Hij beseft zich dat de wethouder een kolossale klus dient te klare en is benieuwd of de wethouder lef en visie zal tonen.

Juliette Rot (DZ) acht het van groot belang om te komen tot verbetering.

De wethouder liet weten dat ook het college teleurgesteld was. Na de klachten op sociale media en vanuit de politiek presenteerde Slegers twee memo’s. Bokashi is in potentie een methode met veel voordeel. Bij een proef horen ook begrippen als evalueren, leren, oplossingen vinden en verbeteringen aanbrengen. ‘Dit is een goede les geweest.’

Slegers stelde in een rijdende trein te hebben gezeten. Dat er een raadsbrandbrief bestaat was voor de wethouder een bekend fenomeen en heel treffend was zijn uitspraak dat “de mensen in buitenruimte hun stinkende best doen.”

Na de discussie dienden SP, LZ, DZ en PvdD twee moties van treurnis in om Slegers ‘aan te sporen’. Voor die motie kon geen meerderheid gevonden worden. Dat de algehele boodschap is overgekomen zal niemand betwijfelen. Of Bokashi in de ban zal worden gedaan is nog niet duidelijk.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl