Windturbines hoog op de agenda

Gepubliceerd: 11-05-2021 8:05

Windturbines hoog op de agenda

ZAANSTAD - Vanavond staat er in het raadsinformatiesysteem van de gemeente Zaanstad weer de kreet
'Digitaal via Starleaf Spotlight' op de agenda. De politici gaan via het scherm met elkaar in discussie. Een belangrijk punt is de vraag die weg komt bij de Partij voor Ouderen en Veiligheid (Harrie van der Laan) en de PVV (Peter van Haasen) waar het gaat om 'gederfde inkomsten door plaatsen windturbines bij IJplas Achtersluispolder'.

Beide partijen signaleren dat Zaanstad een gebiedsontwikkeling c.q. woningbouw heeft gepland in onder andere het gebied Achtersluispolder. 'Naar verluidt zouden er op deze locatie circa 9.300 woningen worden gerealiseerd. Bovendien zijn er in de nabije omgeving nog projecten gepland ten behoeve van de bouw van Tiny Houses en wordt Poelenburg verbeterd. Nabij de Achtersluispolder, aan de Noorder IJplas en in het Keerkringpark, is een zestal windturbines gepland.'

Schade windmolens
Uit wetenschappelijk onderzoek is volgens de POV en PVV gebleken dat er een waardedaling optreedt van woningen in een straal van 2 km rondom dergelijke turbines. Bij windturbines met een tiphoogte tot 150 meter, treedt er binnen deze invloedsfeer een waardevermindering op van gemiddeld 2,5%. Bij windmolens hoger dan 150 meter worden woningen gemiddeld 5% minder waard.

'De nu geplande windmolens hebben een tiphoogte van 150 meter. De energiecoöperaties met wie de Gemeente Amsterdam een intentieverklaring heeft gesloten streven echter naar een tiphoogte van meer dan 150 meter. Op basis van de vigerende Omgevingsverordening zou dat laatste in een door de provincie Noord-Holland als zodanig aangewezen windwingebied in beginsel mogelijk zijn, sinds kort op een afstand van 350 meter vanaf woningen.

In totaal ontstaat er derhalve schade die kan worden begroot op een kleine 76 miljoen euro.
Voor alle duidelijkheid: in deze berekening is uitgegaan van windturbines van maximaal 150 meter. De schade bij hogere windturbines is twee keer zo hoog. De schade zal sowieso hoger uitpakken doordat de woningen in het hogere marksegment uiteraard een (in absolute getallen) grotere waardevermindering ondergaan' zo is de veronderstelling van de vragenstellers.

Bovendien vallen er blijkens bijgaande tekening veel meer woningen en bedrijfspanden binnen de invloedsfeer van de molens. Daarvan is er nog niet één in deze berekening meegenomen.

De schade voor Zaanstad is enorm
Deze waardevermindering zal allereerst tot uitdrukking komen in de verkoopprijs van de woningen. Als de projectontwikkelaars voor de Achtersluispolder met wie reeds een intentieovereenkomst is gesloten überhaupt nog mogelijkheid zien voor een winstgevende ontwikkeling, zal deze waardevermindering rechtstreeks in mindering strekken van de winst. De bouwkosten blijven immers gelijk.

Vanuit die motivatie hebben POV en PVV een flink aantal vragen voorbereid waar vanavond over gesproken zal gaan worden.

Uit bijgaande tekening blijkt dat de bovengenoemde plannen volledig binnen de invloedsfeer van deze plannen vallen. De cirkel markeert een actieradius van 2km rond (één van) de windmolen(s).

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl