WW uitkeringen kennen forse groei in aantal

Gepubliceerd: 20-05-2020 8:05

WW uitkeringen kennen forse groei in aantal

STREEK - In de diverse regio’s in Noord-Holland Noord heeft de coronacrisis in april duidelijk zijn weerslag op de arbeidsmarkt gekend. UWV kende in deze maand 292.065 WW-uitkeringen toe, een stijging van 16,7% ten opzichte van maart. In onze streek Zaanstreek/Waterland 20,9% voor 5.535 uitkeringen.

Vooral werknemers in de horeca en catering en mensen met een uitzendcontract kregen het, zoals verwacht, zwaar te verduren. Door de verschillende maatregelen in verband met corona nam de WW in deze branches het sterkst toe.

Ook in de drie Noord-Hollandse regio’s waren vooral de WW-uitkeringen in de horeca en catering en de uitzendbranche de oorzaak voor de sterke groei van de lopende WW-uitkeringen. De toename in het aantal WW-uitkeringen was respectievelijk 42,4% en 53,9%. Voor de Horeca en catering was deze toename kleiner dan landelijk, voor uitzendbedrijven ongeveer gelijk.

Meer lopende uitkeringen in Noord-Holland Noord
Het aantal lopende WW-uitkeringen voor de 3 regio’s samen steeg met 17,7% (+3.236) harder dan landelijk (16,7%). De regio Noord-Holland Noord liet een stijging zien naar 9.806 uitkeringen, een toename van 16%. Voor de twee andere regio’s was de groei in het aantal lopende uitkeringen groter dan landelijk. In Zuid-Kennemerland en IJmond zorgde de toename van 17,8% voor 6.139 uitkeringen, in Zaanstreek/Waterland 20,9% voor 5.535.

Aanzienlijke groei nieuwe WW-uitkeringen
Ook het aantal nieuwe WW-uitkeringen groeide in april aanzienlijk. Er werden in de drie regio’s samen 5.450 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt. Dat zijn 77% meer nieuwe WW-uitkeringen dan in maart. Ook toen was er al sprake van een sterke stijging (+58%). Het aantal nieuwe WW-uitkeringen is daarmee bijna verdrievoudigd ten opzichte van februari 2020. De verslagperiode van april behelst wel een week meer dan de afgelopen maanden.

Grootste stijging uitkeringen in zorg en welzijn
Voor de grote sectoren, met meer dan 1.000 lopende uitkeringen, steeg het aantal nieuwe uitkeringen opvallend genoeg het sterkst in de zorg en welzijn. In deze sector was sprake van meer dan een verdubbeling van het aantal nieuwe uitkeringen. Dit werd vooral veroorzaakt doordat mensen in ondersteunende functies, zoals receptionisten en cateringmedewerkers in de zorg, hun baan kwijtraakten omdat de reguliere zorg voor een groot deel stil is komen te liggen. Daarnaast betrof het welzijnsfuncties, bijvoorbeeld in de kinderopvang, fysiotherapeuten en sportinstructeurs die ook tot deze sector worden gerekend. Ook in de detailhandel, de groothandel en de commerciële dienstverlening is het aantal nieuwe WW-uitkeringen vrijwel verdubbeld ten opzichte van maart 2020.

Aantal NOW aanvragen in de regio’s
Op 30 april is bij 3.817 bedrijven in Noord-Holland Noord de NOW aanvraag toegekend, voor Zaanstreek/Waterland lag dit aantal op 1.673 en in Zuid-Kennemerland en IJmond waren dat er 2.285. Landelijk staat het aantal toegekende aanvragen op ruim 103.700, het betreft vooral bedrijven uit de horeca en catering en de detailhandel. Meer informatie over de NOW is te vinden op www.uwv.nl.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl